Kết cục đã gần kề!

Một mục sư cùng với một cha cố của những nhà thờ địa phương ở bên lề đường đang cùng nhau đóng sâu xuống đất một cái bảng lớn, trên đó có ghi những dòng chữ:

 

“Kết cục đã gần kề! Hãy quay trở lại trước khi quá muộn!”

 

“Mấy ông mộ đạo kia, hãy để cho chúng tôi yên!” – một người lái xe hét lớn lên với họ khi phóng xe ngang qua. Khuất sau bên kia khúc rẽ họ nghe tiếng lốp xe phanh kêu rít lên, rồi sau đó là một tiếng đổ rầm.

 

Người mục sư quay lại phía ông cha cố và hỏi: “Có lẽ ta nên ghi bảng “Cầu gãy””?© 1999-2017 Tinlanh.Ru