Lý do để không tắm rửa

Nếu bạn là người thích tìm lý do để bào chữa cho việc không đi nhóm Hội thánh, hãy thử áp dụng các lý do kiểu đó cho những lĩnh vực quan trọng khác trong đời sống mình, có lẽ bạn sẽ thấy những lý do của mình thiếu lô-gích đến như thế nào. Thí dụ nhé: Mười Lý do Để Không Tắm rửa

  1. Từ bé tôi đã bị ép
  2. Người ta sản xuất xà phòng chỉ để moi tiền của bạn
  3. Tôi chỉ tắm vào các dịp lễ, Giáng sinh hoặc Phục sinh chẳng hạn
  4. Những người hay tắm rửa là lũ đạo đức giả, và họ cho rằng họ sạch sẽ hơn mọi người khác
  5. Có quá nhiều loại xà phòng, tôi không thể quyết định chọn loại nào là tốt nhất
  6. Trước kia thì tôi cũng tắm rửa đấy, nhưng tẻ nhạt quá nên tôi bỏ rồi
  7. Chẳng có bạn bè nào của tôi tắm rửa cả
  8. Phòng tắm mùa đông thì không đủ ấm, còn mùa hè không đủ mát
  9. Tôi sẽ tắm rửa khi nào tôi cao tuổi hoặc khi nào tôi thấy đủ bẩn
  10. Tôi không thể dành thời gian được


REASONS NOT TO WASH
If you took the same excuses that people use for not going to church and apply them to other important areas of life you'd realize how inconsistent we can be in our logic.  For example: Reasons Not To Wash
1. I was forced to as a child.
2. People who make soap are only after your money.
3. I wash on special occasions like Christmas and Easter.
4. People who wash are hypocrites-they think they are cleaner than everyone else.
5. There are so many different kinds of soap, I can't decide which one is best.
6. I used to wash, but it got boring so I stopped.
7. None of my friends wash.
8. The bathroom is never warm enough in the winter or cool enough in the summer.
9. I'll start washing when I get older and dirtier.
10. I can't spare the time© 1999-2017 Tinlanh.Ru