Nhà thờ "kiên cố"

Một người đàn ông, ngày may mắn của mình, đến một nhà thờ mà thái độ phục vụ ở đó rất là cao ngạo. Soi mói nhìn vào vẻ ngoài quần áo bẩn thỉu của ông ta, lo lắng về hình ảnh nhà thờ của mình, một chấp sự đã đến gặp người đàn ông và hỏi xem ông cần giúp đỡ điều gì. Nhưng người đàn ông trả lời, "Tôi đã cầu nguyện và Chúa nói với tôi đến nhóm ở nhà thờ này."
Người chấp sự khéo léo gợi ý người đàn ông rằng ông nên về cầu nguyện thêm nữa, có thể ông sẽ nhận được một câu trả lời khác chăng. Chủ nhật tiếp theo người đàn ông trở lại. Vị chấp sự hỏi: "Ông đã nhận được một câu trả lời khác chưa?"
Người đàn ông trả lời: "Có, tôi đã làm. Tôi đã nói với Chúa là họ không muốn con ở nhà thờ đó, và Chúa nói, 'Đừng bận tâm về điều đó quá, con ta ơi, chính Ta đã cố gắng để được vào nhà thờ đó nhiều năm mà vẫn chưa vào được."

 

(st và dịch - Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru