Có một ngày kia

Có một ngày kia ở trên đồi cao
Ba con người bị treo trên thập tự
Có một ngày kia ở trên đồi cao
Con Chúa Trời bị loài người xử tử.

Thập hình căng, hai tướng cướp hai bên
Họ phải chết vì phạm đầy tội ác
Còn Chúa tôi thì Ngài bị treo lên
Vì cớ tội của bao con người khác.

Đám lính canh hùa với đám dân đông
Cười nhạo Chúa, và bắt thăm chia áo
Trời đất phải tối sầm trong mây giông
Trong cái giờ bạo quyền ma quỉ đó

Nhưng lạ thay Chúa nhìn xuống đám dân
Ngài chỉ thốt lời cầu xin tha thứ
Kêu lên Cha cho những người lầm lỡ
Họ làm gì chính họ có hiểu đâu

Có ngờ đâu Chúa thế chỗ cho mình
Chịu bản án để cho ta được sống
Có ngờ đâu chính nơi thập hình
Máu Con Trời chảy thành nguồn sự sống

Đức Chúa Trời chịu chết giữa đám đông
Để ai thấy đều để lòng ghi nhớ
Trên đỉnh đồi cao, ở giữa khoảng không
Có đôi tay nào đang giang ra đó

Cái chết của Ngài rung động con tim
Ngay cả đến người thầy cai đội lính
Và kẻ bán Ngài cũng chẳng ngủ yên
"Tay ta đã giết một người công chính"

Nhưng đó đây những cặp mắt nhìn lên
Vì sợ hãi nên lẩn quanh nơi đó
Đau khổ, bàng hoàng, nín lặng, nhói tim
Vẫn chờ đợi một điều gì hơn nữa...

Cho đến khi phải hạ xác xuống rồi
Đành vội vã đem vào trong hầm mộ
Chúa yêu ơi, phần chúng con sẽ cố
Liệm xác Ngài cho hợp lẽ người ta...
Tốp lính canh xô đám người đau khổ
Đuổi họ đi, niêm phong đá chặn trên
Cho chắc chắn xác còn trong mộ
Vài ngày thôi, chắc chuyện sẽ dẹp yên...

Vừa mờ sáng ngày thứ ba sau đó
Ba phụ nữ vội vàng ra thăm mộ
Chợt đất rung, thiên sứ ào như gió
Và hòn đá bật tung ra khỏi mộ

Đám lính canh sợ khiếp, đứng cứng đơ
Nhìn thiên sứ với hình dong sáng chói
Và đang phán những lời vang dội
Với những người phụ nữ đang run

Sao các ngươi tìm Chúa ở đây
Tìm người sống chỗ mồ kẻ chết?
Ngài không có đây đâu, nên biết
Chúa sống lại rồi, hãy lại mà xem!

Lại mà xem một hầm mộ trống không
Và đi tìm Chúa nơi Ngài đã phán
Hãy mau mau kể anh em bè bạn
Tin tốt lành mau đem đến muôn dân!

Sau đó nhiều lần Chúa đã hiện thân
Dậy dỗ, động viên, giục lòng môn đệ
Họ ra đi, truyền cho bao thế hệ
Để hôm nay ta được biết tin này!

Mừng Chúa Sống Lại!
Chúc đời sống các bạn luôn đầy dẫy quyền năng của sự sống lại!
Chúa ở cùng chúng ta!

Mùa Phục Sinh 2002

T.Q.H.© 1999-2017 Tinlanh.Ru