Tình yêu Thiên Chúa

Gần mười năm đã trôi qua
Tình yêu Thiên Chúa sáng loà trong tôi
Tràn dâng nước sống tuổi đời
Cảm tạ ơn Chúa cứu tôi diệu kỳ

Nhớ lại ơn phước mỗi khi
Tôi lại muốn nói điều gì cùng Cha
Hoặc một bài hát ngân nga
Hay tiện cây bút viết ra vài vần

Hoặc khi nhớ tới người thân
Xin Chúa cứu họ về gần bên Cha
Hay khi bão tố phong ba
Cũng chỉ còn biết nói ra với Ngài

Tức thì nỗi khổ nhẹ vơi
Chúa là chỗ dựa đời đời của ta
Kính thưa các bạn gần xa
Tình nguời trong Chúa mãi là thân yêu

Tôi muốn tâm sự rất nhiều
Sẻ chia với bạn tình yêu của mình
Để cùng gây dựng đức tin
Trong tình yêu Chúa chúng mình lớn lên.  

(Hoàng Bích Hợp) - Hà Nội 3-2007


© 1999-2017 Tinlanh.Ru