Tôi đứng bên thập giá

Buổi hôm nay tôi đứng bên thập giá
Gặp Chúa Giê-xu chịu thương khó muôn vàn
Lùi sau tôi, thành hư không tất cả
Bao ước mơ và hoạch định trần gian


Bỗng hết thảy những điều tôi từng có
Những gì không xa lạ với tâm hồn
Hết những đam mê, say lòng, lôi cuốn
Những việc tưởng chừng lấp bể, rời non

Giờ đây đã lùi lại sau tất cả
Như ánh nến đêm tàn lụi trước nắng trời
Thập giá Chúa Giê-xu là bình an ơn phước
Là yêu thương, tha thứ, là sự sống đời đời!


Tác giả: G. Krasnenkova
Người dịch: T.N.M.© 1999-2017 Tinlanh.Ru