Sự cầu nguyện

L.Giứt-cốp-va


Người ta nguyện cầu khắp năm châu bốn bể:

Châu Phi nóng bỏng, phương Bắc xa xăm,

Không kể màu da đen, vàng hay trắng,

Chẳng quản nghèo hèn hay phú quý giàu sang.

 

Nơi phòng nhỏ, bốn bề cửa đóng,

Hay trong sảnh đường loáng bóng gương soi,

Ngoài thiên nhiên, nơi tĩnh lặng không người,-

Người ta nguyện cầu trong vui mừng, tủi hận.


Người ta nguyện cầu nơi nấm mồ ai oán,

Người ta nguyện cầu bên nôi bé sơ sinh,

Bất lực ốm o hay sức lực đầy mình,

Trong kiệt quệ cần lao, trong nghi ngờ cay đắng.


Lòng nóng cháy hay tủi sầu sâu lắng,

Đức tin kiên cường, hay dè dặt lòng ai,

Cầu nguyện suy tư, cầu nguyện thở dài,

Cầu nguyện thầm thì, nguyện cầu lớn tiếng.


Xin Chúa Trời chở che, nâng bước,

Ban trí khôn, ánh sáng, thứ tha

Cầu cho người gần, cầu cho người xa,

Cảm tạ Chúa tự đáy lòng sâu thẳm.


Chúa nghe thấy mọi lời cầu vấn,

Trong mỗi phút giây sự sống xoay vần,

Ngài nghe thấy từ trái tim mong mỏi

Lòng thờ ơ Ngài chẳng thấy một phân!


Lời cầu nguyện ta - ấy nguồn sinh khí,

Ràng buộc con người với ân tứ từ Cha,

Ràng buộc đời này với Thiên quốc cao xa,

Ràng buộc Chúa  Trời với chúng ta – con Ngài dưới đất.


Lời cầu nguyện ta – tiếng thét ăn năn:

Tội lỗi biến dạng trong ta hình hài Chúa Thánh…

Lời cầu nguyện ta – tấm lòng tìm kiếm

Đấng Tối Cao, sự tốt lành, sáng láng, cõi vĩnh sinh!


Lời cầu nguyện ta – chiến trường tranh chiến:

Ta có nhiều mong muốn tốt lành,

Nhưng sống đúng theo mục tiêu Chúa Thánh

Tuy gắng công thường cơ sự chẳng thành


Nơi Cứu Chúa Giê-xu sự bình an ta thấy

Không sợ hãi gì, đầy rẫy quyền năng.

Phải chăng thiên ân từ giáng sinh sẵn có?..

Không! Nhờ nguyện cầu nơi đồng vắng kiêng ăn.


Hỏi từ đâu sự nhu mì, phục tùng vĩ đại

Vâng ý Cha vượt thương khó Gô-gô-tha?

Hỏi từ đâu năng quyền tâm linh bất khuất?-

Đó - từ vườn Ghết-sê-ma-nê trận chiến ra!


Cậy sức Chúa gửi con thuyền độc mộc

Vào biển đời dữ dội bão giông.

Cậy sức Chúa tranh chiến cùng tham muốn

Dẹp âu lo, lời cầu nguyện an lòng.


Đây trận chiến không mũi tên, hòn đạn –

Vâng phục ý Cha Từ Ái trên cao

Trong cuộc chiến âm thầm bao lệ đổ

Nhiều khoảnh khắc lòng ta mong chiến thắng xiết bao!


Lời cầu nguyện ta  - cầu thỉnh tự tâm

Ta cảm nhận cõi đời này ngắn ngủi.

Xin Chúa dạy ý nghĩa cao vời vợi

Của quãng đời này trong cõi vĩnh sinh!


Xin cho con biết ơn những điều con nhận được

Xin dạy con Ngài chăm chỉ, siêng năng

Để thực thi nhiệm vụ Cha sắm sẵn,

Cho đời con không vô ích tháng năm.


Chúng con cầu cho người gần, cầu cho người xa-

Xin Chúa ban sự bình an, nâng đỡ!

Như trên trời hiển vinh, bao hào quang rực rỡ,

Cũng vậy dưới đất này nguyện Ý Chúa được nên!

© 1999-2017 Tinlanh.Ru