Hy vọng đời tôi

Bao hy vọng trong đời trần thế
Khiến hồn tôi mê ước chán chê
Rồi hiện thực tỏ bày bằng nghịch cảnh
Cho đau thương cùng thất vọng ê chề

Lòng tôi kêu cứu Chúa trời cao:

Có biết thân con đã cơ hàn
Chỉ buồn với khổ ở trần gian
Đau thương chất chứa bao thù hận
Chân lý xa vời, tim nát tan?

Ta giáng trần mang lấy đắng cay
Lấy sầu lấy khổ với chua cay
Thay cho nhân loại - tù nhân thế
Mỹ cảnh thiên đàng con có hay?

Máu Ta tuôn đổ nơi thập giá
Huỷ phá quyền năng sự chết rồi
Giờ đây trong Ta - nguồn sự sống
Sự sống tuôn tràn cỏi vĩnh sinh

Vậy hãy đến cùng Ta con hỡi!
Tiếp nhận Ta - quà tặng từ Cha
Giê-xu Danh Ta còn mãi mãi
Đủ uy quyền cho mọi người tin

Tôi quyết tâm theo Chúa từ rày
Một lòng một dạ chẳng gì thay
Thiên đàng hoa mỹ đang trông đợi
Đón đứa con hoang, lạc bao ngày

ở thiên đàng nơi Chúa cầu thay
Khẩn đảo xin Cha giữa chốn này
Dẫn bầy chiên nhỏ đang đêm tối
Đi đúng đường ngay chớ lạc bầy

Tôi biết rồi đây có một ngày
Tôi về bên Chúa mãi đắm say
Nguồn vui bất tận Cha ban phát
Làm ấm hồn linh, nở mặt mày

Tr. Q.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru