NHỚ NGUỒN

suoi-nguon

"Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng" (Truyền-đạo 12:1)

Người ơi, uống nước nhớ nguồn,
Từ dòng suối mát tràn tuôn tháng ngày?
Khi người có được hôm nay,
Được đời sung-túc do tay ai làm?

Phải chăng Chúa tạo đời phàm,
Trời mây, non nước, muôn ngàn cây xanh?
Ngài ban hơi thở trong lành,
Cho đàn chim hót trên cành mừng vui...

Cho mùa mưa nắng tới lui,
Đem nguồn nước mát làm tươi ruộng đồng,
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông,
Núi rừng muôn thú, biển sông tạo thành...

Phải chăng Chúa - Đấng quản canh,
Là Cha tạo hóa, nhân lành yêu thương?
Ai ơi chớ có lạc đường,
Làm người nên biết quê hương cội nguồn,
Để ta khỏi sống luôn tuồng,
Tránh đường hư nát như luồn gió bay!

(Tinlanh.Ru - st)© 1999-2017 Tinlanh.Ru