bible(Lịch sử im lặng về điều gì...)

Chúng ta mỗi người một khác, kẻ thích tìm hiểu lịch sử, người lại không mảy may thích thú gì, cho rằng nó thật là buồn tẻ và khô khan. Không phải ai cũng ghi nhớ được ngày, tháng với những tên người, địa danh.... Chẳng phải ai cũng cho rằng chúng có ý nghĩa. Thật là sai lầm, bởi lẽ lịch sử đâu có nghĩa chỉ là quá khứ. Lịch sử là cội nguồn. Lịch sử là gốc, là rễ của “cây” cuộc đời hiện tại của ta, là nguyên nhân của những sự kiện ngày nay đang xảy ra.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru