Ban chat cua Phuc AmXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ tư (B4):

B4. BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM
Tác giả: Terry Law


Cac nhom te baoXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ ba (C3):

C3. NHÓM TẾ BÀO

Tác giả: Larry Stockstill


Chuc vu giup doXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ hai (B2):

 

B2. CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ
Tác giả: Buddy Bell


Chua Jesus Dang chua lanh hom nayXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ năm (B5):

B5. CHÚA JÊSUS ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY
Tác giả: Bayless Conley

 


bibleAnh chị em thân mến, lần này chúng ta sẽ cùng đọc một số đoạn Kinh thánh trong sách 2 Cô-rinh-tô (đoạn 4 và 5) để lắng nghe lời Chúa dạy dỗ mình. Những điều sứ đồ Phao-lô chia sẻ và dặn dò chúng ta trong các đoạn Kinh thánh này phải là nền tảng, và phải đi vào ý thức của mỗi người tin Chúa để chúng ta có thể sống thành công, tức là vượt qua được thử thách và hoàn thành được mục đích. Khi anh chị em cùng đọc, xin hãy lưu ý hai câu rất quan trọng của đoạn Kinh thánh này.


Page 1 of 7

© 1999-2017 Tinlanh.Ru