22688395_1902209293126570_1075121880088572142_n.jpg

        Sứ-đồ Giăng, (tiếng Do-thái là Yohanan, tiếng Hy-lạp là Ioannes) một trong mười hai môn đồ của Chúa Jê-sus, còn được gọi là sứ đồ yêu thương. Vì có những lý do của nó...
       Giăng cùng với anh mình là Gia-cơ, đã cùng được Chúa Jê-sus kêu gọi trong số mười hai sứ đồ đầu tiên. Trong Tin lành theo Mác, bao giờ tên của Giăng cũng đứng sau tên Gia-cơ, nhờ đó mà chúng ta biết Giăng là em. Hai người là con của Xê-bê-đê, và mẹ là Sa-lô-me, gia đình họ đến từ làng đánh cá bên bờ biển hồ Ga-li-lê. Mác có chép rằng họ là chủ thuyền và có người làm thuê, vậy họ là gia đình khá giả.
        Khi Chúa Jê-sus chọn gọi mười hai sứ đồ, Ngài đã đặt tên cho hai anh em là Bô-a-nẹt - nghĩa là con trai của sấm sét (Mác 3:17). Điều này liên tưởng tới tính khí nóng nảy của hai người. Thí dụ, Giăng và Gia-cơ đã có lần đòi xin lửa từ trời giáng xuống những người Sa-ma-ri không chịu theo đạo (Mác 9:38)...


Martin-Luther-church-door

Câu hỏi: "95 luận đề của Martin Luther là gì?"

Trả lời: "95 luận đề" được viết ra vào năm 1517 bởi một linh mục người Đức và giáo sư thần học có tên là Martin Luther. Những ý tưởng cách mạng của ông đóng vai trò là chất xúc tác cho sự ly khai khỏi Giáo hội Công giáo và sau đó là công cụ để hình thành nên phong trào gọi là Cải cách Tin Lành. Luther đã viết ra "95 luận đề" cấp tiến của ông để bày tỏ sự quan tâm lo lắng ngày càng tăng của ông đối với sự tham nhũng trong Giáo hội. Về bản chất, những luận đề của ông đã kêu gọi cải cách toàn diện Giáo hội Công giáo và thách thức các học giả khác thảo luận với ông về các vấn đề liên quan đến chính sách của nhà thờ.


optimized-f0dj.jpg

Bạn thân mến, Chúng ta có thể được khích lệ và gây dựng đức tin rất nhiều, khi tìm hiểu về các môn đồ của Chúa Jesus, cách họ đã gặp Chúa và được biến đối như thế nào. Họ được soi sáng tâm lính, được đổ đầy đức tin, họ nhận được sự kêu gọi từ thiên thượng cho đời sống mình. Trong 12 sứ đồ của Chúa Jesus thì phần đông xuất thân là những người thường dân, người đánh cá chăn chiến, nhưng họ đã được ơn Chúa kêu gọi và đã góp phần vô cùng quan trọng để lập ra nền tảng cho niềm tin cơ-đốc.


CHUA-GIESU-VOI-TRE-EM.jpg


© 1999-2017 Tinlanh.Ru