Bí mật của cuộc xuất hành khỏi Ai-cập (video)

Article Index

Mời các bạn tìm hiểu những bằng chứng mà khảo cổ học hiện đại tìm thấy liên quan đến quãng thời gian lịch sử được thuật lại trong Kinh thánh, bắt đầu từ chuyện những người Do-thái chuyển đến sinh sống tại Ai-cập thời Giô-sép, và cuộc xuất hành vĩ đại khỏi xứ này dưới sự lãnh đạo của Môi se. Bộ phim này được chia thành nhiều phần, xin lưu ý khi xem.

 

 

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru