Giảng luận /  hoaiphuong /  28 views

Sứ điệp Lễ Phục sinh. 16.04.2017
Hội thánh Tin lành Moscow
MS Trần Quốc Hùng
===
Người ta thường nói rằng có một thứ thuốc vạn năng để chữa chạy mọi nan đề của đời sống con người, đó là nước mặn. Là mồ hôi và nước mắt. Thường thường chúng ta phải trả giá bằng nhiều mồ hôi và nước mắt để đứng vững trong khó khăn và vươn lên đạt được những ước muốn của mình.
Còn những điều cao quí thiêng liêng nhất trong cuộc sống, thì được đánh giá bằng máu.
Nhưng nhiều khi nước mặn của con người vẫn không thể đủ giải quyết được nan đề. Sức người thôi không đủ để thành công, thậm chí bất lực trước tội lỗi, ma quỉ và cái chết. Mỗi chúng ta cần cơ hội, ơn phước và sự cứu giúp từ Trời nữa. Ai hiểu được điều này thật may mắn, vì sẽ tìm kiếm ơn trên và cầu nguyện để cuối cùng sẽ gặp được và tiếp nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa Jê-sus.
Vì chính Chúa Jê-sus đã đổ mồ hôi, nước mắt, và cạn kiệt cả máu mình, để hoàn tất sự cứu chuộc trên thập tự giá. Ngài chính là Chúa Cứu thế, Đức Chúa Trời cứu giúp, thuốc vạn năng từ trời để cứu chữa, phục hồi và ban phước sự sống dư dật cho chúng ta, là sự sống đời đời.

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru