Hình ảnh Đêm truyền giảng "Với trọn tấm lòng 2009"

"Với trọn tấm lòng" - đó là chủ đề của buổi Thánh nhạc đặc biệt diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đêm 12/12 vừa qua, với số lượng người tham dự kỷ lục lên tới 40.000 và đem lại một kết quả phi thường, một kỷ lục khác nữa là ước tính có tới 8.000 người đã ăn năn tin nhận Chúa Jê-sus. Xin giới thiệu với các bạn những hình ảnh đã được con cái Chúa chia xẻ trên mạng lưới Internet để cùng cảm tạ Chúa vì công việc kỳ diệu Ngài đang làm trên Việt nam đất nước chúng ta!

 

 

{gallery}/oziogallery2/1212HCM{/gallery}

Video - hoithanh.com, Hình ảnh - huuthuan0701 on Flickr.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru