Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận họat động tôn giáo

Kính gởi quý Mục Sư và qúy tôi tớ Chúa,

Thay cho Ban Tổng Quản Trị Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam, tôi rất vui mừng  kính báo dến quý vị Mục sư và quý tôi tớ Chúa :

Hội Thánh  Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam sau 20 năm sinh họat thầm lặng, nay  đã được nhà nước thông báo sẽ cấp Giấy chứng nhận họat động tôn giáo cho Hội Thánh chúng tôi. Buổi lễ  cấp Giấy chứng nhận này sẽ được diễn ra vào sáng 19/10/2009 vào lúc 9 giờ sáng tại Thành Phố Hồ Chí Minh .

Xin kính báo đến quý vị Mục Sư -quý tôi tớ Chúa và xin thêm lời cầu nguyện để Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần  Việt Nam sẽ được tăng trưởng và thêm lên trong những ngày sắp tới.

Trân trọng kính  báo,
Mục sư Dương Thành  Lâm
Tổng Quản Nhiệm Hội Thánh  Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam


© 1999-2017 Tinlanh.Ru