Tinlanh.Ru được đổi mới!

Tinlanh.Ru được đổi mới!

Tinlanh.Ru được đổi mới! Chúng tôi đã chuyển nhà, hay đúng hơn là đổi xe! Bây giờ chạy trên một động cơ mới và khả năng phát triển của nó vô cùng to lớn. Cùng với việc chuyển nhập các bài viết cũ sang một cơ sở dữ liệu mới, chúng tôi cũng tính đến những tính năng tiềm năng mới để mở ra cho việc phục vụ con cái Chúa và chia xẻ Tin lành được phong phú hơn.

Hơn thế nữa, bây giờ chúng tôi mong muốn được mời các bạn tham gia cùng chia xẻ những cảm nghĩ của bản thân mình cùng với bạn đọc gần xa, đó có thể là tài liệu bạn sưu tầm, có thể là lới chứng của bản thân, có thể là những hình ảnh hoặc video về các sự kiện đức tin mà đối với bạn là rất ý nghĩa.

Hãy cùng nhau chia xẻ niềm tin và phước hạnh của một đời sống có Chúa Jê-sus!

 

BDH Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru