Làm thế nào để tham gia viết bài

Site này được xây dựng trên cơ sở làm một sân khấu mở để con cái Chúa cùng tham gia chia xẻ niềm tin, những sự tỏ ra mình đã nhận từ Chúa, và lời chứng của mình trong đời sống theo Ngài. Để viết bài, bạn cần trước tiên là đăng ký thành viên, sau đó, có thể cùng tham gia thảo luận và liên lạc để chia xẻ những tư liệu mình có hoặc mình sưu tầm được.

Sau khi được quyền viết và đăng bài, bạn cần đăng nhập với tên và mật khẩu của mình vào góc thành viên, và từ đó lựa chọn bài viết và đăng nó vào chương mục (Section & Categories) tương ứng. Khi đăng bài lưu ý để đăng đúng chương mục, điền đầy đủ từ khóa liên quan (để người đọc có thể tìm được bài bạn viết một cách dễ dàng hơn). Tốt hơn cả là cố gắng trang trí cho bài viết mình có hình ảnh, phân chia ngắt trang hợp lý cho những bài viết dài, và tránh đăng tải những nội dung có dung lượng lớn.

Bạn có thể xử dụng các tài nguyên trung gian trên mạng để lưu trữ video và hình ảnh hoặc các dữ liệu cần download, để đỡ nặng cho site này.

Bạn có thể tự sửa lại bài của mình, nếu sau này thấy cần thiết.

Bạn có thể tham gia thảo luận và góp ý cho các bài viết, một khi tính năng đó được bổ sung.

Chúc bạn có những giờ phút thoải mái và được xức dầu khi chia xẻ niềm tin và tình yêu Chúa tại đây.

 

BĐH Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru