Ước nguyện cuối cùng.

Có ba người tâm sự cùng nhau: Mình ước muốn được người ta nói gì về mình sau khi chết.

Người thứ nhất : Tôi muốn mọi người nói về tôi nhu một bác sỹ giỏi, từng cứu được nhiều người khỏi bệnh.Thêm vào đó ông là người cha người chồng đáng kính.

Người thứ hai: Tôi muốn người ta nói về tôi như một luật sư hùng biện tài ba, từng thắng những vụ ra tòa nổi tiếng. Thêm vào đó ông là người hảo tâm hay giúp đỡ người nghèo khó...

Người thứ ba: Tôi chỉ muốn người ta thét lên: "Kìa, ông ấy còn cựa quậy"

 

P.S. Người đời sợ chết. Đúng ra phải sợ là khi về gặp Chúa, chẳng có gì để nói... nếu chúng ta không nói tự mình, thì người ta sẽ nói về chúng ta như thế nào?© 1999-2017 Tinlanh.Ru