GIẤY MỜI SINH NHẬT HỘI THÁNH

GIẤY MỜI!

Bạn thân mến!
Thân mời Bạn đến dự buổi Lễ hội Đức tin mừng Sinh nhật Hội thánh Tin lành Moskva, để cùng cảm tạ tôn vinh Chúa vì ân điển kỳ diệu Ngài đã ban cho mỗi chúng ta!

Hẹn gặp ACE con cái Chúa gần xa trong dịp lễ đặc biệt này! Rất mong mọi người sắp xếp được để về sum họp đông đủ và cùng chia sẻ ơn lành Chúa ban với Gia đình Đức tin!

Thời gian: 19:00 ngày Chủ Nhật 29/09/2013
Tại: Moskva, Shelkovskoe shosse, 2
(Nhà Cao Tầng cổng chợ Vòm cũ)

 

Sinh-nhat-HT-2013© 1999-2017 Tinlanh.Ru