Phục sinh 4-2014

Phucsinh-42014-005
Lễ Phục sinh - mừng Chúa sống lại - hàng năm là sự kiện đức tin quan trọng bậc nhất đối với người tín đồ cơ-đốc chúng ta.

Cảm tạ Chúa đã có thêm 8 linh hồn được cứu trong buổi nhóm này.

Dưới đây là những hình ảnh của Hội thánh trong ngày Lễ hội đức tin - Phục sinh 4/2014

{gallery}stories/site/tintuc/hoithanhmoscow/phucsinh14{/gallery}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru