Quyền năng thiên thượng trong những chiếc bình người

SmithWigglesworthSự sống của Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian này, mà thuộc về Thiên Vương Quốc, còn Thiên Vương Quốc thì ở trong lòng bạn. Đức Chúa Trời muốn tẩy rửa tâm trí chúng ta để chúng ta có thể  chịu đựng được mọi sự, để chúng ta tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự (1 Cô-rinh-tô 13:7). Đức Chúa Trời ở trong bạn, nhưng bạn chưa thể có được quyền năng thiên thượng khi nào bạn vẫn còn chưa noi theo Thánh Linh và sống trong Thánh Linh, khi nào sự sống mới còn chưa thắng hơn cuộc sống cũ.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta dời núi chuyển non, và tất cả những gì có vẻ như là núi non. Ngọn núi những khó khăn, núi những sự chán nản và sự đồi bại, là những điều đã trói buộc bạn nhiều năm nay. Có những lúc cảm thấy là không thể dời chuyển nó được, nhưng hãy tin trong lòng mình, đứng vững trên Lời Chúa, và Nó (Lời Chúa – BBT) nhất định sẽ chiến thắng.
Một lần nữa, hãy để ý đến chỗ sau đây trong Thánh-Kinh: "Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." (Mác 11:24)
Trước tiên hãy tin đã được, và điều đó sẽ ban cho các ngươi. Đối với người ta điều này là khó. Họ nói: "Ôi, nếu như tôi cảm thấy được là mình có, thì tôi mới biết là mình có." Nhưng bạn cần phải tin, thì khi đó cái cảm giác đó sẽ đến, bạn cần phải tin, vì Lời Chúa nói như thế. Đức Chúa Trời muốn vun trồng bên trong bạn đức tin của trái tim. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời có sự giải thoát thật sự khỏi mọi sự khó chịu của bạn. Trong Lời Ngài có quyền năng giải thoát mọi người.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru