Co Mot Lan Chua Den (nhac khong loi)

 

Có một lần Chúa đến (nhạc không lời)


1. Có một lần, người ơi Giêxu đã đến.

Đến dương trần để khoát áo con người.

Có một lần, một lần nào trần gian in dấu chân.

Bước ưu phiền vì ai Giêxu đã đi.

Thật Ngài đã đi qua. Vâng Ngài đã đi.

Lang thang trong đồng hoang cháy khô.

Thật Ngài đã đi. Vâng Ngài đi, trên biển cả giữa trời bảo giông.

Giêxu đã đi. Giêxu đã qua, miền đồng núi khô khan, miền cỏ cháy mênh mông,

đến từng người, đến từng đoàn dân nghèo Chúa chữa lành mọi đau sầu.

Giêxu đã qua. Giêxu trải qua mọi nghèo khó đau thương cùng chia kiếp con người


Vang tấu


2. Có một lần người ơi Giêxu đã đến,

đến cuộc đời để cất tiếng kêu mời.

Có một lần, một lần nào người ơi xin nhớ đi.

Đã một lần người khuyên anh hãy đến mau.

Thật Ngài đã kêu anh. Vâng Ngài đã kêu.

Trong đêm khuya hoặc trong buổi mai.

Người còn đứng đây. Vâng Ngài đây luôn từng phút trong chờ tiếng anh.

Hỡi anh! sao chẳng nghe. Anh ơi có hay, lần nào Chúa hy sinh nhận thập giá thay anh,

cứu từng người, cúu toàn cả nhân loại, chỉ một lần trả xong rồi.

Anh ơi hãy nghe, anh ơi hãy mau, mở rộng cửa tâm anh, một lần tiếp Chúa vào

 Hôm nay406
Hôm qua541
Tuần này1649
Tháng này5473
Total4232605

© 1999-2017 Tinlanh.Ru