Kìa dòng huyết rửa hết tội (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Kìa dòng huyết rửa hết tội", một bài rất cảm động có thể hát trong khi dự Tiệc thánh.

Lời Việt: Quốc Hùng (dịch từ tiếng Nga)

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Kìa dòng huyết rửa hết tội


Kìa, kìa dòng huyết rửa hết tội
Lạy Chúa, huyết Ngài đã khiến con nên sạch
Kìa, kìa dòng huyết rửa hết tội
Mở cho con đường về nơi Cha

Huyết Giê-xu, huyết Chiên Con
Huyết Giê-xu, huyết Chiên Con
Chảy từ Gô-gô-tha!


D              G
Кровь, кровь, что омыла нас
A              D      A
Господь, кровь Твоя нас убелила
D              G
Кровь, кровь, что омыла нас
A            D
К Отцу путь открыла нам

D        A  C       G  A
Кровь Христа, Агнца кровь
A        D
Течет с Голгофы© 1999-2017 Tinlanh.Ru