Đêm Chúa Giáng sinh (bài hát)

Nhân mùa Giáng sinh, xin giới thiệu với các bạn một bài hát "Đêm Chúa Giáng sinh", để cùng hát tôn vinh Chúa.

Tác giả: ............ Ca sĩ: ................ Hòa âm phối khí: ...............

"Một đêm đông giá rét buốt lạnh lùng. Màn sương giăng bủa khắp chốn mịt mùng.

vạn vật say đắm giấc ngủ nồng nàn. Nào trong đêm có ai đâu ngờ."

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

SoundTrack (Nhạc nền của bài hát)

 

 

ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH


Một đêm đông giá rét buốt lạnh lùng.

Màn sương giăng bủa khắp chốn mịt mùng.

vạn vật say đắm giấc ngủ nồng nàn.

Nào trong đêm có ai đâu ngờ.

 

Tại nơi thôn quán hẻo lánh nghèo nàn.

Hài nhi Giêxu xuống thế làm người.

Thành Bêlem đón cứu Chúa vào đời.

Nằm trong khăn máng cỏ tiêu điều.

 

Từ trời cao xứ Thánh loan tin,

ngàn giọng ca thánh thoát ngân vang.

Bình an cho thế giới hôm nay.

Sáng danh Cha trên trời cao cả.

 

Bọn chăn chiên bổng thức giấc bàng hoàng.

Lặng nghe thiên sứ tiếng phán rền trời.

Ngày nay con Chúa xuống thế làm người.

Nào cùng nhau đến nơi xem Ngài

 

(Vang tấu)

 

Miền đông ba bác sĩ đến tìm Ngài,

lần theo sao sáng đến chốn Ngài nằm.

Quì tôn danh Chúa với cả lòng thành,

vàng, một dược, nhũ hương dâng Ngài.


Vì yêu nhân thế Chúa xuống làm người,

tình yêu cao quí đã thể hiện rồi.

Bình an tươi mới phước đến từ trời,

nào cùng nhau hát tôn vinh Ngài.

 

Ngợi khen danh Chúa Thánh trên cao,

bình an cho thế giới đau thương.

Tình yêu ban khắp cả nhân gian.

Chúa hiển vinh trong lòng nhân thế.


Bạn ơi mau tiếp rước Chúa vào lòng.

Thờ tôn Giêxu với cả lòng thành.

Từ nay xin Chúa dẫn dắt cuộc đời.

Trọn đời luôn bước đi theo Ngài.

 

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru