Từ vinh hiển đến vinh hiển, hay từ hỗn độn đến hỗn độn?

thumb Chiem nguong vinh hien ChuaBài học cho ngày 31-08

Từ vinh hiển đến vinh hiển,

Hay từ hỗn độn đến hỗn độn?

từ sách "Sparkling Gems From the Greek" - "Những viên ngọc từ tiếng Hy-lạp" - Ms Rick Renner

 

Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương,

thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài,

từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

2 Cô-rinh-tô 3:18

 

Nhiều cơ-đốc nhân trích dẫn câu Kinh thánh này khi gặp những khó khăn nào đó. Chính tôi cũng trích dẫn nó trong nhiều năm và thường tự nhủ thầm rằng: "Tất cả những điều này sẽ sắp kết thúc thôi, và khi đó trong cuộc sống chúng ta sẽ có nhiều thêm vinh hiển Chúa! Sự thử thách này kéo dài không lâu đâu. Chúng ta đang đi từ vinh hiển đến vinh hiển!"

Nhưng có một lần đang suy ngẫm câu này, tôi chợt băn khoăn tự hỏi, thế nào nghĩa là đi từ vinh hiển đến vinh hiển? Đột nhiên tôi nhận thấy, thực tế trong câu này không hề nói là chúng ta đi từ khó khăn đến vinh hiển. Trong đó nói rằng chúng ta đi từ vinh hiển đến vinh hiển. Nói một cách khác, từ vinh quang mà chúng ta đang có bây giờ, tới vinh quang lớn hơn nữa. Điều này bày tỏ rõ rằng: chúng ta sẽ không sang được mức vinh quang mới, chừng nào giai đoạn cuộc sống mà chúng ta hiện đang sống chưa được trở thành vinh quang. Như vậy, nếu chúng ta mong muốn được chứng kiến vinh hiển Chúa lớn hơn nữa trong đời sống mình, thì chúng ta trước tiên phải làm cho thành vinh hiển cái vị trí hiện nay, nơi chúng ta sống và làm việc, cái mức độ hiện thời mà chúng ta đang ở.

Khi tôi hiểu được điều này, tôi bỗng muốn xem xét kỹ hơn đời sống và chức vụ của mình. Tôi tự hỏi mình: trong cuộc sống của tôi điều gì có nhiều hơn – vinh hiển Chúa hay là sự hỗn độn? Dựa trên câu Kinh thánh này tôi nhận thức ra rằng trong đời sống tôi sẽ chưa bắt đầu một giai đoạn mới, lớn lao hơn và vinh quang hơn, chừng nào giai đoạn tôi đang sống này còn chưa trở thành vinh quang. Chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới chuyển tôi sang một giai đoạn mới.

Thế là tôi bắt đầu tự hỏi mình:

* Tôi đã làm đầy đủ hết những điều mà Chúa đã phán với tôi chưa?

* Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa giao chưa?

* Tôi đã hoàn thành nó đúng cách và đúng thời điểm chưa?

* Tình trạng tài chính của tôi hoàn toàn ổn định hay là còn lung lay?

* Tôi đã hết sức làm sao cho giai đoạn này của cuộc sống mình được trở thành điểm sáng đối với những người khác, hay là phần cuộc sống này là sự thất bại tăm tối, vì cớ nó mà tôi phải hết sức ngượng ngùng?

* Tôi đã đưa giai đoạn cuộc sống này tới kết thúc vinh hiển chưa?

"Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh" (2 Cô-rinh-tô 3:18). Tôi tìm thấy từ "mặt trần" là khá thú vị. Từ anakalupto – "mở", còn có nghĩa là bỏ khăn che, bộc lộ ra. Ngữ pháp dùng ở đây không chỉ về hành động một lần, mà là chỉ về trạng thái: khăn che đã được nhấc lên, và nó mãi ở lại trạng thái nhấc lên như vậy.

Thấy được ý này, tôi lập tức hiểu được một chân lý quan trọng khác: chúng ta cần phải vĩnh viễn bỏ cái màn che khỏi mắt, và trung thực nhìn nhận hiện trạng của mình. Chỉ sau khi chúng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, và thừa nhận hiện trạng đích thực của mọi việc, thì chúng ta mới có thể có quyết định chắc chắn để thay đổi. Thừa nhận sự thật, đó là một phần của quá trình bỏ màn che khỏi mắt, để sau đó Chúa có thể sửa dạy chúng ta, biến đổi và chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc sống – còn tốt hơn giai đoạn trước. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô nói tiếp rằng sau khi màn che được cất khỏi mắt chúng ta, thì chúng ta biến hóa.

Chiem nguong vinh hien Chua

 

Từ metamorpho – "biến hóa", cấu thành bởi những từ meta, có nghĩa là trao đổi, và morphoo – ngoại hình. Cả từ metamorpho được dịch là biến hóa, thay đổi vẻ bề ngoài. Từ metamorpho không được dùng lần nào trong Cựu Ước, và chỉ 4 lần được dùng trong Tân Ước. Nó được gặp trong Tin lành theo Ma-thi-ơ 17:2 và Mác 9:2, nơi nói về sự hóa hình của Chúa Jê-sus. Phao-lô còn dùng từ đó trong Rô-ma 12:2, để kêu gọi chúng ta biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí mình. Và cũng chính từ này ông dùng trong 2 Cô-rinh-tô 3:18.

Từ "biến hóa" rõ ràng cho thấy sự biến đổi về suy nghĩ và thậm chí cả ngoại hình. Qua Phao-lô, Đức Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể biến đổi ngoại hình của mình tốt lên hay là đưa cao lên hiện trạng của mình. Chúng ta có thể bước sang mức cao hơn, tới vinh quang Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta, nếu chúng ta hết lòng mong muốn.

Mặt khác, chúng ta có thể vục đầu xuống cát và giả vờ như là mọi điều trong cuộc sống chúng ta đều tuyệt vời cả. Nếu chúng ta phủ nhận sự thật, thì sẽ còn lâu trong cuộc sống chúng ta sẽ chẳng xảy ra điều tốt lành gì. Còn để sang được mức tiếp theo, chúng ta phải bỏ màn che khỏi mắt và thừa nhận sự cần thiết phải biến hóa.

Có thể bạn thấy làm điều này là khó, nhưng sớm muộn gì cũng phải nhìn thẳng vào sự thật. Tự lừa dối mình sẽ phải trả giá đắt. Tự trấn an mình là mọi sự đều tốt đẹp, có thể trong một lúc nào đó làm bạn yên lòng và tránh khỏi việc cần thiết phải đánh giá đúng hiện trạng của mình. Nhưng, cuối cùng, việc cố tình làm ngơ hiện trạng thật của mọi sự sẽ khiến bạn phải trả giá bằng lượng thời gian rất lớn, sự bất hạnh và thất bại hoàn toàn.

Sự thật có thể đau đớn, nhưng là cái đau một lúc thôi, mà hơn nữa nó dẫn đến những thay đổi lớn lao. Nhưng những thay đổi mà tôi nói với các bạn hôm nay, sẽ bắt đầu xảy ra chỉ khi nào bạn sẽ trung thực với bản thân và với Đức Chúa Trời về cách cư xử và thái độ của mình, và tình trạng thật của mỗi lĩnh vực đời sống mình trong lúc này. Nếu bạn sẵn sàng tìm hiểu sự thật về bản thân, và cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn điều gì và nơi nào bạn cần thay đổi, biến hóa, - thì chính Ngài sẽ giúp bạn thay đổi. Và khi bạn bắt đầu thay đổi, bằng cách đó bạn sẽ chuẩn bị mình sẵn sàng để chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo tốt đẹp hơn của đời sống mình.

Vậy, mong sao trong lòng bạn sẽ đâm rễ chân lý này: nếu như giai đoạn này của cuộc sống không thể gọi là vinh quang, thì bạn sẽ tiếp tục nằm lại trong giai đoạn này, chừng nào chưa nhìn nhận hoàn cảnh mình cách trung thực và chưa bắt đầu làm mọi điều để thay đổi hiện trạng mình tốt hơn và làm nó trở nên vinh quang.

Vâng, thật sự là Đức Chúa Trời muốn đưa bạn đi từ vinh hiển tới vinh hiển. Nhưng Ngài sẽ chẳng lo phiền, nếu Ngài cần phải đợi, chừng nào bạn chưa kết thúc giai đoạn cuộc sống này một cách xứng đáng. Đức Chúa Trời có nhiều thời gian. Nhưng khi bạn nghiêm túc bắt đầu thay đổi để tốt hơn, bằng cách đó bạn phát tín hiệu cho Đức Thánh Linh thấy, là đã đến lúc mở ra cánh cửa dẫn đến giai đoạn vinh quang tiếp theo của đời sống bạn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn rồi.


Lời cầu nguyện của tôi hôm nay

Lạy Chúa, con mong muốn để màn che rơi khỏi mắt con, và con có thể nhìn thấy cuộc sống mình trong ánh sáng chân thật. Có lẽ phần nhiều trong đời sống con không mang lại vinh hiển cho Ngài. Con mong muốn được Ngài giúp đưa con ra khỏi sự hỗn độn này và chuyển con sang mức mới, là nơi con sẽ tìm gặp được vinh hiển Chúa, nhưng bây giờ con đã thấy là Ngài chuyển con từ vinh hiển sang vinh hiển, chứ không phải từ hỗn độn sang vinh hiển. Hãy chỉ cho con thấy tất cả những gì cần thay đổi, và xin Ngài hãy biến đổi những lĩnh vực ấy của đời sống con. Con mong muốn được chứng kiến trong đời sống mình thêm nhiều hơn vinh hiển Ngài, Chúa ơi, vì thế nên con cầu xin Ngài giúp con làm cuộc đời mình thành minh chứng vinh quang về ân điển Ngài.

Nhân danh Chúa Jê-sus, A-men.


Lời tuyên xưng của tôi cho hôm nay

Nhờ Chúa giúp đời sống tôi sẽ trở nên càng vinh quang hơn. Tôi đã cầu xin Đức Thánh Linh mở mắt tôi và giúp cho thấy được những lĩnh vực đời sống tôi cần có sự thay đổi. Khi Ngài bày tỏ cho tôi những lĩnh vực đó, tôi sẽ nỗ lực cầu nguyện về điều này và xin Chúa biến đổi tôi, để giai đoạn này của cuộc sống tôi sẽ đem lại vinh hiển cho Ngài. Đức Thánh Linh nhìn thấy mong ước của tôi muốn thay đổi, cho nên chuẩn bị tôi cho sự chuyển tiếp sang giai đoạn mới vinh quang hơn. Và tôi sẽ đi từ vinh quang này đến vinh quang khác.

Tôi tuyên xưng điều này với đức tin nhân danh Chúa Jê-sus.


Hãy suy ngẫm những câu hỏi sau đây:

Những lĩnh vực nào của đời sống bạn còn chưa đem lại vinh hiển cho Chúa? Bạn còn phải làm việc trong lĩnh vực nào?

Bây giờ bạn đã biết là Đức Chúa Trời sẽ chưa dẫn bạn đến giai đoạn tiếp theo của đời sống, chừng nào giai đoạn này còn chưa vinh hiển. Hãy suy ngẫm xem điều gì bạn cần phải thay đổi trong bản thân mình, để chuyển tiếp sang được giai đoạn tiếp theo?

Hãy liệt kê ra từng bước mà bạn cần thi hành, để lập lại trật tự trong đời sống mình và để cho Chúa có thể dẫn bạn đi tiếp.

 

 


 

Chương mục dành cho ngày 31-08 từ quyển sách "Sparkling Gems From the Greek" - "Những viên ngọc từ tiếng Hy-lạp" do Mục sư Rick Renner là tác giả.

Dịch ra tiếng Việt bởi Quốc Hùng. Tinlanh.Ru

Trong thời gian tới, Tinlanh.Ru sẽ xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những chương trích dẫn từ quyển sách đặc biệt này.

Xin thêm lời cầu nguyện và động viên cho công tác dịch thuật được tiến hành tốt đẹp.

Xin lưu ý tôn trọng bản quyền của tác giả và người dịch, tuyệt đối không sao chép.© 1999-2017 Tinlanh.Ru