Giảng luận /  hoaiphuong /  30 views

Bài giảng CN 23.04.2017
Hội thánh Tin lành Moscow. Tinlanh.Ru
MS Trần Quốc Hùng
===
Người không thể giúp!
1. Bạn không thể giúp được người nào không chịu thừa nhận các nan đề của mình.
2. Bạn không thể giúp được người nào đang coi chính bạn là nan đề của anh ta.
3. Bạn không thể giúp được người mà mong muốn một điều hoàn toàn khác với điều mà bạn mong muốn.
4. Bạn không thể giúp được người nào từ chối lời khuyên dạy của Kinh thánh cho bản thân mình (tức là giải pháp của Đức Chúa Trời cho họ).
5. Bạn không thể giúp được người nào đang trông đợi là bạn sẽ làm cho anh ta nhiều hơn là chính anh ta làm cho bản thân mình nữa.
6. Bạn không thể giúp được người nào không chịu bỏ ra thời gian và sự gắng sức để có được thay đổi trong đời sống mình.
7. Bạn không thể giúp được người nào cố tình chọn những người xấu làm bạn bè cho mình.

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru