Giảng luận /  hoaiphuong /  39 views

Bài giảng Lời Chúa CN 30.04.2017
Hội thánh Tin lành Moscow. Tinlanh.ru
MS Trần Quốc Hùng
===
Người Cô-rinh-tô đã được dư dật về mọi sự ban cho từ thiên thượng, cả về lời nói và sự hiểu biết. Đức tin của họ có những bằng chứng rõ ràng bởi dấu ấn quyền phép của Đấng Christ, và họ chẳng thiếu một ơn nào. Không ngạc nhiên, vì thầy của họ chính là sứ đồ Phao-lô.
Nhưng, mặc dù họ có đức tin và nhận đủ các ơn dư dật từ Đức Chúa Trời, thì lối sống của họ vẫn còn khác xa với tiêu chuẩn của đạo trời, và tâm linh của họ vẫn còn non nớt. Họ vẫn còn suy nghĩ và hành động theo nếp sống của xác thịt cũ, và chính vì thế mà gây ra trong Hội thánh đủ mọi thứ nan đề xấu xa tồi tệ
Những điều xấu xa tồi tệ có trong Hội thánh Cô-rinh-tô đều có một nguyên nhân chính chung. Có thể nói là thói đời vẫn còn quá mạnh trong những cơ-đốc nhân non trẻ.
Nhưng nhờ sự dạy bảo của Phao-lô, họ đã nhận thức ra được mà ăn năn và thay đổi. Từ nhận thức đến sửa đổi con người mình, họ đã trưởng thành lên về tâm linh, để noi theo Chúa Jê-sus.

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru