Giảng luận /  hoaiphuong /  59 views

Bài giảng Lời Chúa CN 7/5/2017
Hội thánh Tin lành Moscow. Tinlanh.ru
MS Trần Quốc Hùng
===
1 Cô-rinh-tô 13:11 Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.
Phao-lô đã bàn luận đến rất nhiều sai lệch trong nhận thức và hành xử của các cơ-đốc nhân non trẻ ở Cô-rinh-tô, và sứ-đồ cũng chỉ ra cho họ hướng đổi mới suy nghĩ để trở nên người thành nhân trong tâm linh.
Người Cô-rinh-tô cũng vì mới tin nhận Chúa Jê-sus, đã bê nguyên vào Hội thánh bao nhiêu là thói xấu của đời. Những điều nào là thuộc về nếp sống theo xác thịt cần phải từ bỏ, để trưởng thành lên trong tâm linh và xây dựng đời sống cá nhân và cả Hội thánh được mạnh mẽ lớn mạnh hơn nữa? Để thay đổi được, họ cần có được những nhận thức mới nào?
Về xung đột quyền lợi.
Về các thói hư tật xấu.
Về lối sống buông thả chiều theo tư dục xác thịt.
...

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru