Giảng luận /  hoaiphuong /  37 views

Bài giảng Chủ nhật 28/05/2017
Con đường siêu nhiên
Hội thánh Tin lành Moscow. Tinlanh.Ru
===
Người tin Chúa không nên sợ hãi, không nên e ngại và lảng tránh những gì siêu nhiên, vì đức tin kết nối chúng ta với quyền phép của Đức Chúa Trời chí cao, với quyền năng siêu việt, mà Chúa thì luôn muốn giải cứu và chăm sóc con cái Ngài, và qua đó cứu giúp cả những người lân cận. Hơn nữa, đó cũng là dấu để Chúa ấn chứng (khẳng định) cho Tin lành, giúp con cái Ngài được vững đức tin (xem Mác 16:20).
Nhưng chúng ta cần hiểu biết, thì mới có thể tiếp cận được sự ban cho thiêng liêng, những món quà siêu nhiên từ Cha thiên thượng.
Lời Chúa chỉ ra cho chúng ta con đường tốt lành hơn, theo đó bạn sẽ nhận được dư dật những sự ban cho thiêng liêng (những ân tứ thuộc linh), và nếm trải được quyền phép siêu việt của Đức Chúa Trời!

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru