Giảng luận /  hoaiphuong /  25 views

Cô-lô-se 1:27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh-hiển của sự mầu-nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông-cậy về vinh-hiển.
Bạn thân mến, đức tin mạnh mẽ, đức tin kết nối với quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời, vốn là một điều bí mật kỳ diệu thuộc về thiên đàng, đã nhiều năm qua giấu kín cho nhiều người, nhưng ngày hôm nay đã được bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài.
Vậy, bạn hãy lắng nghe để nhận được chính Đức Thánh Linh bày tỏ cho lòng mình điều này. Chúng ta biết - Đức Chúa Trời đã đến và ở thật gần loài người. Đức Chúa Trời đã mở lòng để yêu thương, tha thứ và tiếp nhận mỗi chúng ta được quay trở về. Chúa cũng đã ban cho mỗi người tin nhận Chúa Jê-sus được tâm linh mới, địa vị mới, và sự sống mới với tương lai đời đời. Những tri thức thuộc linh đã đã làm nên cuộc cách mạnh đức tin trong linh hồn và đời sống mỗi chúng ta.
Nhưng sự bùng nổ đức tin của bạn sẽ xảy ra khi bạn nhận thức được sự mầu nhiệm này. Hãy để tâm lắng nghe, và trông đợi sự soi sáng của Thánh Linh lúc này.
Đấng Christ ở trong anh chị em, là hy vọng vinh quang.
===
Điều mầu nhiệm lớn
Bài giảng CN 02/07/2017
Hội thánh Tin lành Moscow
MS Trần Quốc Hùng
Tinlanh.Ru

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru