Giảng luận /  hoaiphuong /  58 views

Có những người đức tin mạnh mẽ, mạnh dạn đến gần Chúa, cầu nguyện và được ân điển Chúa (sự thương xót, ơn phước và quyền năng thiên thượng) đi cùng trong cuộc sống mình. Trong khi nhiều con cái Chúa khác thì cũng muốn được như vậy, nhưng vẫn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu.
Bạn cần bắt đầu từ nhận thức rằng khi tin nhận Chúa Jê-sus, có điều gì đó đã xảy ra trong tâm linh, và bên trong bạn đã trở nên một con người mới...
===
Người cũ, người mới
Bài giảng CN 25.06.2017
Hội thánh Tin lành Moscow
MS Trần Quốc Hùng

Add Your Comments

© 1999-2017 Tinlanh.Ru