Sự giáng sinh của Chúa Jesus thật là diệu kì và đã được dự báo hàng trăm năm trước: “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel . Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, Là Chúa bình an.”

Trình bày: Hagim

Karafun: Hồng Ân

 


Vì tình yêu Giê-xu đã đến! Đó là những lời của bài hát nhắc cho mỗi chúng ta nhớ về tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho nhân loại qua sự giáng sinh và hy sinh cứu chuộc của Chúa Jê-sus.

Trình bày: Phương Trinh

Album: Jê-sus Nguồn bình an

Karafun: WhiteDove

 

 


Chuyên mục phụ

Hôm nay475
Hôm qua624
Tuần này475
Tháng này3571
Total4186762

© 1999-2017 Tinlanh.Ru