Khá nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Thi thiên 34:8

nem thu Chua tot lanh

Thi thiên 34:8 Khá nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Người nào đó có thể vẫn còn chưa biết và chưa dám tin chắc, còn chúng ta thì khác.

Vì chúng ta đều đã NẾM TRẢI và TIN NHẬN tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho mình, phải không các bạn?!

Và ai trông cậy CHÚA thì không bao giờ phải hổ thẹn!!! ♡♡♡

Amen!

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin


Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;

Phục truyền 7:9

Chua thanh tin

9 Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài;

Và đó là chính Đức Chúa Trời - Đấng Chí cao Nhân từ và Thành tín - đã gọi mỗi chúng ta đến với sự cứu rỗi và giao ước đời đời trong danh Con Ngài, là Chúa Cứu thế Jê-sus!

Hãy vui mừng cảm tạ Chúa!

Ha-lê-lu-ja!!! Amen!!!

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin


Nguoi duoc phuoc 800

Bạn thân mến,

Năm mới, người ta thường chúc nhau gặp nhiều may mắn. Và người ta cũng hay đi lễ cầu may. Một kiểu thành công dễ dàng, bất ngờ, chẳng cần cố gắng và thay đổi bản thân gì cả. Nhưng may mắn là tình cờ, ta chẳng có công thức nào để lặp lại được. May mắn thật ra cũng không ai biết tên gọi.

Cách nghĩ của người đời là thích gặp may như kiểu đánh bạc, trúng sổ xố. Chỉ với nỗ lực gần bằng con số không, mà thu được đầy kết quả. Không gieo mà đòi gặt, đấy không phải là thái độ sống của người có đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời.


Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

1 Cô-rinh-tô 4:20

Nang luc nuoc Troi

1 Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

Cái khác biệt ở đạo Đức Chúa Trời với tôn giáo loài người là ở chỗ năng lực. Năng lực của Đức Chúa Trời, quyền phép sự sống lại hành động trong đời sống người tin Chúa.

Vậy nên chúng ta càng phải chú ý tìm kiếm Chúa để nhờ cậy quyền năng Ngài mà làm cho vững nước thiên đàng trong lòng mình.

Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà tỏ bông trái lành trong đời sống mình, như lời Chúa dạy nhé!

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin 


Nhan tu Chan that 800
Châm ngôn 3:3-4 3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; 4 Như vậy, trước mặt Ðức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.

Bạn thân mến,

Ý thức được là mình cần ơn của CHÚA đến thế nào, là bạn đã nắm được bí quyết quan trọng của đời sống tin kính thành đạt. Tin vui nữa là Kinh thánh đã chỉ dạy rõ ràng cách sống làm sao cho được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, cộng với phần thưởng là sẽ được ơn cả trước mặt loài người nữa.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru