tienChúng ta, những người tin Chúa đã nhận được phép lạ lớn nhất – sự cứu rỗi. Nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta không còn trên cõi đời này thì chúng ta có một sự trông cậy chắc chắn là sẽ được đưa về nhà Cha đời đời, lên thiên đàng. Điều này quan trọng với tất cả mọi người, không phụ thuộc giàu sang hay nghèo khó, thường dân hay Tổng thống.  
Khi bạn đã tiếp nhận Chúa rồi, bạn đã nhận được nhiều phước, sự bình an, vui thỏa, cảm giác được tha tội, có thêm nhiều anh chi em trong gia đình Chúa là Hội thánh. Tuy vậy tôi ước ao bạn còn nhận lãnh được nhiều phước hơn nữa qua lời chia sẽ hôm nay.


(Những kinh nguyên tắc dựa trên To-ra Đức Chúa Trời ban đã nhiều thế kỷ nay cho công việc kinh doanh của người Do-thái luôn được trội hơn hẳn)

 

Khi nào không bố thí là cách giúp tốt nhất

Có tám mức độ khác nhau của sự thương xót, mỗi mức sau lại cao hơn mức trước. Mức độ thương xót cao hơn cả - là giúp cho một người Do-thái nghèo khó bằng quà tặng, cho mượn tiền, tạo việc làm cho, hoặc là cho anh ta được có cổ phần trong công việc kinh doanh của mình – tóm lại là làm sao để cho người đó không còn cần phải nhờ người khác giúp nữa.


Bài chia xẻ thứ sáu của chuỗi bài học dành cho người cơ-đốc làm sao để kinh doanh thành công sẽ nhắm đến một chủ đề then chốt nữa. Nhiều khi giữa những doanh nhiệp cùng làm một công việc giống nhau, họ sẽ khác biệt nhau về tầm vóc chính nhờ khả năng giải quyết vấn đề này. Đó là quản lý công việc, hay còn gọi là điều hành.


Bài chia xẻ thứ tư của chuỗi bài này nhằm đến một tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi người chúng ta, và tầm quan trọng của việc biết quản trị nó. Đó là yếu tố thời gian. Đây cũng là một khái niệm căn bản nữa trong lý thuyết kinh doanh. Một khi chúng ta biết được tầm quan trọng của thời gian và những tính chất của nó, xét mọi việc cần làm dưới góc độ mục đích cuộc sống mình, các vai trò mình giữ trong cuộc sống, chúng ta sẽ học được cách lập ra những thứ tự ưu tiên cho các việc khác nhau trong đời sống mình.


Page 1 of 2

© 1999-2017 Tinlanh.Ru