Nguyện danh Chúa được tôn cao (karaoke)

Lord I Lift Your Name On High

Tác giả: Rich Founds

Trình bày: Hagim & Bonnver Trinh

 

 

NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

 

Lạy Cha Thánh con xin dâng Cha

Ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao

Lòng vui sướng Chúa ở trong con

Ngài đã đến để ban ân cứu con

 

Chúa đã đến thế gian tìm con

Để dắt đưa con

Nơi cây gỗ Chúa vui chịu thay

Chết thay cho con

 

Nơi hang tối Chúa đã phục sanh

Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai

Nguyện Danh Chúa đáng được tôn cao

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho con,

Tình yêu đó mãi luôn con khắc ghi.

Dù năm tháng phai mờ con luôn

nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha.

 

Chúa đã đến thế gian tìm con

để dắt đưa con, Con xin quyết theo chân Ngài luôn.

để rao tin vui. Xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân,

luôn tâm trí, sức lực, hồn linh.

Nguyện Danh Chúa luôn được tôn cao.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru