Loat bai giang ve ky tan the - MS Rick RennerXin giới thiệu với các bạn loạt bài giảng mới với những phân tích rõ ràng sâu sắc về kỳ tận thế của Mục Sư Rick Renner, Moscow Good News Church - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va (tiếng Anh và tiếng Nga). 

Những bài giảng này sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức rất cần thiết cho các Hội thánh và các cơ-đốc nhân, để nhận thức được những dấu hiệu rõ ràng của thời kỳ mình đang sống.

Thật đáng tiếc, hiện nay các bài giảng chưa có phụ đề tiếng Việt, nếu có bạn đọc nào được Chúa cảm động muốn giúp đỡ trong công tác dịch thuật, xin liên hệ với chúng tôi để cùng hợp tác cho công việc Chúa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dưới đây là videos các bài giảng:


Đức tin hành động bởi tình yêu thương, các ân tứ, sự dâng hiến, sự hy sinh nữa, phải dựa trên nền tảng là tình yêu thương. Nền tảng của sự dạy dỗ, như Phao-lô đã dạy Ti-mô-thê, phải là tình yêu thương. Nếu chúng ta chỉ được nói với người ta điều gì đó quan trọng nhất, trong một thời giờ có hạn, không được nói lớn tiếng, chúng ta sẽ nói về vấn đề gì?

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Page 1 of 6

© 1999-2017 Tinlanh.Ru