22688395_1902209293126570_1075121880088572142_n.jpg

        Sứ-đồ Giăng, (tiếng Do-thái là Yohanan, tiếng Hy-lạp là Ioannes) một trong mười hai môn đồ của Chúa Jê-sus, còn được gọi là sứ đồ yêu thương. Vì có những lý do của nó...
       Giăng cùng với anh mình là Gia-cơ, đã cùng được Chúa Jê-sus kêu gọi trong số mười hai sứ đồ đầu tiên. Trong Tin lành theo Mác, bao giờ tên của Giăng cũng đứng sau tên Gia-cơ, nhờ đó mà chúng ta biết Giăng là em. Hai người là con của Xê-bê-đê, và mẹ là Sa-lô-me, gia đình họ đến từ làng đánh cá bên bờ biển hồ Ga-li-lê. Mác có chép rằng họ là chủ thuyền và có người làm thuê, vậy họ là gia đình khá giả.
        Khi Chúa Jê-sus chọn gọi mười hai sứ đồ, Ngài đã đặt tên cho hai anh em là Bô-a-nẹt - nghĩa là con trai của sấm sét (Mác 3:17). Điều này liên tưởng tới tính khí nóng nảy của hai người. Thí dụ, Giăng và Gia-cơ đã có lần đòi xin lửa từ trời giáng xuống những người Sa-ma-ri không chịu theo đạo (Mác 9:38)...


optimized-f0dj.jpg

Bạn thân mến, Chúng ta có thể được khích lệ và gây dựng đức tin rất nhiều, khi tìm hiểu về các môn đồ của Chúa Jesus, cách họ đã gặp Chúa và được biến đối như thế nào. Họ được soi sáng tâm lính, được đổ đầy đức tin, họ nhận được sự kêu gọi từ thiên thượng cho đời sống mình. Trong 12 sứ đồ của Chúa Jesus thì phần đông xuất thân là những người thường dân, người đánh cá chăn chiến, nhưng họ đã được ơn Chúa kêu gọi và đã góp phần vô cùng quan trọng để lập ra nền tảng cho niềm tin cơ-đốc.


james-hudson-taylorHudson Taylor (1832 – 1905) luôn được coi là một trong số những nhà truyền giáo vĩ đại nhất. Sinh ra vào năm 1832, năm 21 tuổi ông đã rời nước Anh mà lên đường đến Trung quốc. Hơn 50 năm đời mình ông đã hiến dâng cho việc truyền giảng Tin lành cho đất nước này. Ông sáng lập hội truyền giáo Trung hoa lục địa, và cũng là người đầu tiên có ý tưởng đi sâu vào các địa phương để truyền giáo. Trong cả quãng thời gian dài phục vụ tại Trung quốc, ông cũng quay về nước Anh vài lần để nghỉ ngơi và chia sẻ về công việc Chúa. Trong một chuyến đi về như vậy, khi đang giảng tại một Hội thánh nước Anh, thình lình Thánh linh của Đức Chúa Trời giáng xuống trên ông, và Chúa đã cho ông thấy một khải tượng về những điều sẽ xảy đến trong tương lai.


Nick Vujicic
Nick Vujicic sắp tới thăm và diễn thuyết ở Việt nam, và sự kiện này từ bây giờ đã được các phương tiện truyền thông nhà nước quảng bá. Có lẽ không ai là không biết câu chuyện cuộc đời chàng thanh niên người Úc này, sinh ra không có cả tứ chi mà vượt lên cao hơn cái mà đời gọi là số phận nghiệt ngã, trở thành tấm gương sống về nghị lực và tinh thần bất khuất, một điều kỳ diệu của đức tin và lòng vui thỏa của một con người vững lòng tin nơi Đức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 1
26 Hỡi Anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng.
27 Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh;
28 Ðức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có,
29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Ðức Chúa Trời.
30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 hầu cho, như có lời chép rằng: "Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa".

Bạn thấy không - con người này đáng lẽ ra phải thất vọng hơn bất cứ ai trong chúng ta... nhưng anh đã tìm ra ý nghĩa cuộc sống mình - "Đức Chúa Trời đã có chương trình để dùng câu chuyện cuộc đời tôi mà đem hy vọng cho những con người khác..."


Ro-berts Liar-don

"Tôi nói với họ (các bác sĩ): 'Thưa các ngài, tôi muốn để các ngài nhìn thấy một điều nữa. Hãy về bệnh viện của mình và chở đến đây một người bị bệnh viêm tuỷ. Hãy lấy những dụng cụ của mình và gắn chúng vào chân. Hãy chừa chỗ cho tôi có thể đặt tay lên chân anh ta. Các ông có thể gắn dụng cụ vào cả hai bên.'

Khi những dụng cụ đo đạc đã sẵn sàng, tôi đặt tay lên đầu gối người này và cầu nguyện bằng một cách giống như cách Mẹ Et-ter cầu nguyện


Page 1 of 2

© 1999-2017 Tinlanh.Ru