Tôi là ai (thơ)

woman praying silhoutte
Lại gần tôi tò mò muốn hỏi
Tôi là ai trong những người này
Vườn Ê-đen người con gái ấy
Không vâng lời một bài học đắng cay

Từng cộng sự với người gần Chúa
Có suy tư hay đã vô tình
Miệng lằm bằm sao không cầm giữ
Kìa bệnh phung đã phủ trắng người

Tội lỗi thành Sô-đôm ngày ấy
Đang tiêu tan trong khói lửa hừng
Không dứt đi sao còn tiếc nuối
Ngoái lại sau hóa tượng muối giữa đường

Có những nữ đã từng khen ngợi
Lời khôn ngoan tài đức vẹn toàn
Công việc kinh doanh luôn sinh lợi
Vừa rộng lòng lại khéo lo toan

Được uống nước tràn đầy sự sống
Tội lỗi kia đã được thứ tha
Bỏ vò lại chạy về rao giảng
Đưa cả làng đến với Chúa Jê-sus

Lòng bối rối ra vào bận bịu
Còn trách ai sao chẳng cùng làm
Chỉ một việc muôn vàn quí giá
Được ngồi bên chân Chúa nghe lời

Sáng tinh mơ những người đến mộ
Hòn đá to chặn cửa chẳng còn
Chúa sống lại rồi hiện ra đó
Về báo ngay cho những môn đồ

Những người nữ của ngày xưa ấy
Cho tới nay hình tượng vẫn còn
Soi lại xem mình là ai vậy
Tránh lỗi lầm hãy cậy Chúa Thánh linh

Những quyền phép Ta giao cho người đó
Hãy ra đi mà rao giảng Tin lành
Để cho muôn dân trên đất này được cứu
Lấy danh Ta mà làm sáng cả thế gian
woman_praying
18-7-2011
Mát-xcơ-va
Phạm Thị Phượng


© 1999-2017 Tinlanh.Ru