Cần nhạc đệm cho bài hát Hôsana - Thi thiên 130

Chúng tôi thật cảm kích vì những bài nhạc đệm trên website này giúp hội thánh chúng tôi hát hay hơn. Chúng tôi đang cần nhạc nền cho trong Hô Sa Na - Thi Thiên 130 với lời bài hát mở đầu là : Từ Sâu Thẳm này, con cất tiếng gọi lên, Chúa ơi...

 

Xin giúp chúng tôi, và phát huy Ta lâng mà Chúa đã trao các bạn

 

Nguyện Xin Chúa ban phước lành Ngài trên website này,

Quý mến trong tình yêu Chúa Giêsu,

 

Ngợi Khen Đức Chúa Trời© 1999-2017 Tinlanh.Ru