Lời Cha khuyên dạy

Loi Cha khuyen day
Có thể bạn cũng thấy, nhiều người làm cha mẹ vì quá bận rộn với công việc cuộc sống, cho rằng chỉ cần lo cho con ăn học là đủ, và trong thời đại mới này thì việc giáo dục có thể giao hết cho nhà trường và xã hội… Nhưng hiện trạng hôm nay thật là đáng buồn, khi chúng ta chứng kiến rất nhiều những trường hợp các thanh thiếu niên làm nhiều chuyện hư hỏng thậm chí ngay ở trường học. 
Như vậy, cùng điều kiện giống nhau, học cùng một lớp trường phổ thông, nhưng có những thiếu niên này lớn lên thì khôn ngoan và đạo đức, còn những thiếu niên khác thì hành xử như kẻ mất dạy. Mất dạy không phải không được dạy ở trường, mà là thiếu dạy dỗ ở nhà.
Việc cha mẹ dạy con có phải là đúng đắn nên làm hay không? Và đặc biệt đối với chúng ta thì việc cha mẹ dạy con có đúng với Kinh thánh không? Câu trả lời là có, và đó là điều rất nên làm.
Ê-phê-sô 6:4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Châm ngôn 1:7-8 7 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. 8 Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con;
Vậy, nhất định phải giáo dục nếu chúng ta mong muốn con cái mình nên người, có đức tin, có đạo đức, có chính kiến, có sự khôn ngoan để biết sống đúng đắn, được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và con người, để có tương lai phát triển đúng hướng. Và Kinh thánh dạy rằng công cụ chính để dạy dỗ là sự khuyên bảo. 
Hãy lắng nghe để nhận thức ra điều này. Chính Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, khi muốn dẫn dắt chúng ta, Ngài cũng dùng những lời khuyên dạy:
Thi-thiên 73:24 Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển.
Tầm quan trọng của việc biết lắng nghe lời khuyên dạy
Yêu thương tức là khuyên dạy, là rèn tập cho con cái những nền tảng đạo đức và đức tin dựa trên chân lý Lời Chúa, và cũng là thấy được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của con cái mình, giúp nó định hướng đi cho đúng để tiến được càng xa hơn cùng CHÚA.
Hãy nói với chính bản thân mình – yêu thương tức là khuyên dạy!
Và như vậy thì cách tiếp nhận sự yêu thương cũng chính là biết lắng nghe lời khuyên dạy. Muốn tiếp nhận sự yêu thương và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe lời khuyên dạy, vì Lời Chúa dẫn chúng ta tới sự vinh hiển. Đó là đời sống hạnh phúc, thành công, sung mãn trong Đức Chúa Trời!
Sự khôn ngoan bắt đầu từ sự kính sợ Chúa, mà lắng nghe lời Ngài đó là lòng tôn kính thể hiện ra bằng hành động. Sách Châm ngôn có rất nhiều câu dạy chúng ta biết lắng nghe lời khuyên dạy, đủ thấy chúng ta phải chú ý rèn tập cho mình điều đó đến như thế nào!
Châm ngôn 3:1-4
1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta; 
 2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự bình an.
 3 Sự nhơn từ và sự chơn thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
 4 Như vậy, trước mặt Ðức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
Châm ngôn 4:20-22
20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
 21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con.
 22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
Đời sống dài lâu, đầy bình an. Lối sống nhân từ chân thật, được ơn trước mặt CHÚA và con người. Sự sống sung mãn, sức khỏe tràn đầy cơ thể. Đó là những phần thưởng dành cho tấm lòng biết lắng nghe lời Cha khuyên dạy!
Nếu đời sống bạn còn nhiều nan đề, nhiều sự rối loạn, sai trật, thậm chí cả tội lỗi, thì vấn đề không phải là do Chúa không dẫn dắt bạn, mà vấn đề là bạn chưa biết cách lắng nghe và tiếp nhận sự khuyên dạy chỉ bảo từ Ngài.
Hơn nữa, muốn biết cách khuyên bảo đúng đắn cho con cái mình và những người thân khác, thì trước tiên bạn phải là người biết lắng nghe lời khuyên dạy. Nếu bạn chẳng coi đó là quan trọng, thì làm sao bạn có thể dạy con mình nên người, hoặc giúp những người thân của mình được biến đổi tốt lên? Trường học, xã hội, thậm chí cả Hội thánh cũng không thể làm thay được phần của bạn.
Cách lắng nghe và tiếp nhận sự khuyên dạy
Hãy tự hỏi mình - Bạn có phải là người biết lắng nghe chân lý và tiếp nhận sự khuyên dạy không? Bạn có yêu thích và làm theo lẽ thật không?
Có một điều lạ này, là nhiều khi người ta không biết lắng nghe lời khuyên dạy của chân lý trong Chúa, nhưng lại luôn sẵn sàng khuyên bảo người khác những sự khôn ngoan theo kiểu đời. Đó có thể là do muốn lấy lòng nhau, muốn thể hiện mình, hoặc thậm chí đó là thái độ muốn cai trị, áp đặt ý mình cho người khác.
Như vậy, trong những lời khuyên bảo mà chúng ta có thể sẽ nghe, có những lời thật sự mang điều tốt lành, nhưng có không ít những tư tưởng lầm lạc. A-đam và Ê-va sa ngã cũng vì đã nghe những lời khuyên sai, khi chọn nhầm người để nghe, thay vì lời răn của Đức Chúa Trời, họ lại nghe theo lời khuyên của ma quỉ. 
Mục đích của sự khuyên dạy (khuyên bảo) chân chính trong Chúa, đó là để giúp người ta thấy được ý Chúa và bước đi được theo Lời Chúa, áp dụng chân lý và điều răn dạy của Cha thiên thượng vào cuộc sống mình.
Châm-ngôn 6:23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống,
Một bài giảng giúp chúng ta hiểu được và thấy được nhờ sự sáng của Lời Chúa, nhưng những lời khuyên dạy (đôi lúc là quở trách nữa) trong những hoàn cảnh cụ thể sẽ giúp chúng ta bước đi đúng và vững vàng trên con đường sự sống. Không có ai sinh ra tự nhiên biết đọc biết viết mà cần được chỉ dạy, thì cũng không có cơ-đốc nhân nào tự nhiên biết hành xử đúng làm theo lời Chúa để đời sống được biến đổi đi lên. Chúng ta đều cần đến những người có thể lấy lời Chúa mà khuyên bảo dạy dỗ cho những bước đi đức tin của mình. Bạn có những người thầy như vậy trong đời sống của mình không?
1. Bạn cần phải có những người thầy chân chính
Để được sự cứu rỗi và sự sống đời đời, được trở nên con cái Chúa, thì trước tiên chúng ta đã được nghe giảng Tin lành về Chúa Jê-sus, và đó chính là nhờ những lời khuyên bảo của những người truyền giảng, khuyên chúng ta quay trở về với Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Ðấng Christ, cũng như Ðức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Ðấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời.
Vậy thì những bước tiếp theo đi và lớn lên trong Chúa, chúng ta cũng rất cần những người thầy chân chính, để có được những lời khuyên dạy khi thực hành đức tin mình. Đó là những người được Chúa ban ơn và đặt vào vị trí chức vụ trong Hội thánh Ngài, và đó cũng là những người anh chị em trong cùng Hội thánh với mình.
Chúng ta có thể tiếp nhận lời khuyên dạy từ Chúa ngày hôm nay như thế nào? 
Qua việc lắng nghe lời Chúa và lắng nghe Thánh Linh dạy qua các tôi tớ của Ngài. Sứ-đồ Phao-lô có chia sẻ như sau về tâm tình của người hầu việc Chúa khi giảng dạy và chia sẻ với anh chị em Hội thánh mình.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12
11 Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con,
12 khuyên lơn, yên ủi, và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Vậy, đừng chỉ có nghe, mà hãy biết lắng nghe họ. Trong khi cầu nguyện chuẩn bị mỗi bài giảng và những lời chia sẻ, người tôi tớ Chúa thường nghĩ đến những người anh chị em mình và nhận lời Chúa nhắc nhở để giúp họ đạt được những điều tốt đẹp nhất trong ý Chúa đã dành cho mọi người. Đôi khi những lời khuyên bảo đó khác với ý của bạn, thậm chí có lúc giống như sự nhắc nhở sửa đổi khiến bạn không hài lòng, nhưng đấy mới thật sự là những lời cần thiết để giúp ta thay đổi và đi lên được.
Thi thiên 32:8-9 8 Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.
9 Đừng như con ngựa và con la là vật vô tri Phải dùng hàm khớp và dây cương mới giữ chúng được, Nếu không, chúng chẳng chịu đến gần con. (RVV11)
Có thái độ kính trọng và lắng nghe những người thầy mà Chúa đã ban cho bên cạnh, thì bạn mới có thể thường xuyên và thật sự nhận được sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời cho chính bản thân mình. Khi con gái tôi ý thức ra được điều này, nó đã khóc và xin lỗi vì thái độ có lúc chưa đúng với cha mẹ. 
1 Ti-mô-thê 5:17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.
Những người thầy chân chính, trước tiên phải là những người yêu thương và gần gũi với hoàn cảnh cuộc sống chúng ta. Chính vì lý do đó mà Chúa lập ra những Hội thánh địa phương, và các nhóm tế bào. Qua sự chia sẻ của các tôi tớ Chúa được xức dầu trong sách báo hoặc trên mạng Internet, chúng ta đều có thể nhận được kiến thức và sự dạy dỗ, miễn là phải được sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong lòng mình. Nhưng nghe lời khuyên của những người xa lạ không phải là cách tốt nhất để bạn nhận được sự khuyên dạy.
Những người thầy chân chính cũng phải là những người đã biết sống và làm theo lời Chúa, thật sự kết quả trong đời sống của họ. Như Lời Chúa đã dạy – hãy nhìn trái mà biết cây, vậy hãy chú ý lắng nghe người nào mà đời sống họ có bông trái tương xứng. 
Đừng dựa vào tình cảm, mà hãy đối chiếu theo chân lý, thí dụ người đang sống trong tội lỗi có thể biết lời Chúa, nhưng sẽ không khuyên giúp được gì cho đức tin. Muốn Hãy nhìn xem con cái họ có tin kính Chúa và khôn ngoan tài giỏi không, rồi hãy lắng nghe lời khuyên về việc nuôi dạy con cái. Hãy nhìn xem người đó có sống dư dật không (dư dật theo tiêu chuẩn Kinh thánh là biết sống ban cho và có lòng phục vụ), để lắng nghe về việc lựa chọn công việc. Hãy để ý xem mối quan hệ trong gia đình họ có tốt đẹp không, để lắng nghe mà xây dựng hạnh phúc của mình. 
2. Phải tin tưởng, lắng nghe, chính mình cũng thực hành khuyên bảo
Và khi chúng ta đã luyện được cho mình cái tai biết lắng nghe và tấm lòng biết suy xét để tiếp nhận, thì cũng có thể dạn dĩ tiếp nhận lời khuyên và sự gây dựng từ những anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh mình. Và đến khi có ai đó cần lời khuyên bảo về một vấn đề mà chính bạn đã có đức tin để làm thành được, bạn sẽ giúp được người đó bằng chính sự chia sẻ của mình.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11-14
11 Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.
12 Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. 13 Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau.
14 Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người.
Nhiều khi, Chúa Thánh Linh sẽ cảm động ai đó trong những người con cái Chúa gần gũi, thí dụ cùng đi nhóm tế bào với mình, để nhờ ân tứ Thánh Linh mà nói tiên tri, đem sự an ủi, khuyên bảo, và gây dựng đến cho chính bạn. Miễn là bạn phải tin tưởng và lắng nghe để thấy Chúa phán qua những con người.
1 Cô-rinh-tô 14:3 còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.
Hãy giữ lòng tin tưởng, có Thánh Linh đang ở trong mỗi con cái Chúa, đừng coi thường và thành kiến với người này người khác để không lắng nghe lời chia sẻ của anh chị em mình. Nhiều khi chúng ta không nhận được lời khuyên và sự chỉ dẫn của Chúa để giải quyết cho nan đề của mình, chỉ vì quá cố chấp. 
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22 19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.
Những câu Kinh thánh này chỉ dạy chúng ta biết thế nào mới đúng là lắng nghe lẽ phải. Khi nghe lời người ta chia sẻ, hãy suy xét xem đó có phải là lời đức tin hay không, và đặc biệt hãy lắng nghe sự ấn chứng Thánh Linh trong lòng mình. Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, sẽ dạy chúng ta chân lý.
Bạn thân mến, mục đích bài chia sẻ này là để giúp bạn ý thức được rõ hơn bằng cách nào mà lâu nay Cha thiên thượng đã dẫn dắt và sẽ tiếp tục dẫn đưa bạn càng lớn lên và tiến xa hơn trong vinh hiển Ngài. Muốn được như vậy bạn phải có lòng khao khát lắng nghe những lời khuyên dạy, và bạn phải biết đánh giá cao, tôn trọng một cách xứng đáng những con người mà Chúa đã chọn đặt để bên cạnh mình làm kênh dẫn của Ngài. Để rồi khi được Chúa cảm động, bạn sẽ nhờ Thánh Linh mà khuyên bảo và gây dựng cho những người thân mình đức tin càng mạnh mẽ và đời sống càng vững chắc hơn trong phước hạnh từ Cha thiên thượng!
Amen!
MS Quốc Hùng
Hội thánh Tin lành Moskva. 02/2017
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Video bài giảng trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=8P3q9YBD1yI

===

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru