Hãy để con trẻ đến cùng Ta

De-con-tre-den-cung-Ta
Có nhiều món quà tốt đẹp chúng ta có thể dành tặng cho con cái mình, nhưng ưu tiên hàng đầu phải là những món quà tinh thần - giúp cho đức tin, hy vọng và tình yêu thương - để chúng nên người.

Cha thiên thượng sẵn lòng ban phước cho con cái mỗi chúng ta bao nhiêu điều tốt lành vượt quá mọi khả năng và trí tưởng tượng của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Vì biết và tin điều này mà gia đình chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần nếm trải sự chúc phước và nâng đỡ của Đức Chúa Trời cho những đứa con của mình.

Bạn thân mến, đừng làm buồn lòng Chúa - khi bạn không đưa con cái mình đến gần Ngài. Nước Đức Chúa Trời là dành cho những ai giống như con trẻ ấy!

Mác 10
13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến.
14 Ðức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Ðức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. 16 Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.

Con cái bạn sống có Chúa - sẽ sống tốt hơn!

MS Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru