Thư mục các truyền đạo đơn

Các bạn thân mến,

Chúng tôi chắc các bạn biết tầm quan trọng thế nào của các truyền đạo đơn nhỏ có chưa đựng sứ điệp Tin lành ngắn gọn mà dễ hiểu, để phân phát trong những đợt truyền giảng. Bây giờ, công cụ in ấn cá nhân (qua máy tính) đã đạt đến chất lượng cao với giá thành thấp, nên các Hội thánh địa phương có thể dễ dàng tự in truyền đạo đơn cùng với địa chỉ Hội thánh mình. Với mong muốn được giúp đỡ xây dựng một thư mục hữu ích đó, chúng tôi bắt đầu đăng tải ở đây những truyền đạo đơn đó. Rất mong các bạn đọc, nhất là các con cái Chúa có những tài liệu có thể chia sẻ được - hãy gửi đến đăng tại đây để các Hội thánh anh chị em bốn phương đều được dùng chung.

Những file đăng tải ở đây là dưới dạng PDF (giống hệt như e-book), nhưng đã được sắp xếp thành maket để có thể tự in ra dễ dàng bằng giấy văn phòng (cỡ giấy A4 - vì đó là cỡ giấy phổ thông ở Việt nam và Châu Âu). Trong các truyền đạo đơn đó có dành chỗ trống để các bạn tự ghi thêm địa chỉ Hội thánh mình. Ghi chú: Nếu cần sửa thẳng vào file pdf, có thể các bạn cần chương trình Adobe Acrobat Pro để có tính năng này.

 

Danh mục truyền đạo đơn để download:

 

Truyền đạo đơn "Khi Thượng đế trả lời"

 

Truyền đạo đơn "Ai đã giáng sinh?"

 

Truyền đạo đơn "Ai sẽ cho ta được phước"

 

...

 

còn tiếp :-)© 1999-2017 Tinlanh.Ru