Từ Dấu Trừ Sang Dấu Cộng (E-Book)

Nhà truyền giáo nổi tiếng Reinhard Bonnke chia xẻ với bạn sứ điệp Tin lành rõ ràng và thẳng thắn về thực tại tội lỗi của loài người chúng ta và quyền năng giải cứu của Chúa Trời.

Đây là một quyển sách khổ nhỏ - có thể dùng làm truyền đạo đơn.

Xin mời các bạn đọc, chép, và in ra phố biến cho mọi người...

Từ Dấu Trừ Sang Dấu Cộng (E-Book)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru