Chỉ mong được ở gần bên Chúa (karaoke)

Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày. Gần vinh hiển yêu thương trong Giê-xu...

Những lời bài hát này thật đúng với tâm tình của mỗi chúng ta

Tác giả: Don Moen
Lời tiếng Việt, Hòa âm: David Đông

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru