Nước mặn

Ai-gieo-giong-giot-le
Tinlanh.Ru - NƯỚC MẶN

Bạn có biết - để có được bạn ngày hôm nay với đức tin và nhận thức trong tình yêu Chúa, trước đó đã cần có những tấm lòng thiết tha cầu nguyện cho chính linh hồn bạn...

Đức Chúa Trời đã cảm động lòng những con người đi trước mà có thể bạn không biết, để họ cưu mang trong lòng mà nặng gánh cầu thay cho những con người mà chính họ chẳng hề thân quen...

Ai đó đã nhận xét - có một thuốc chữa vạn năng cho mọi nan đề của loài người, đó là Nước Mặn. Mồ Hôi. Và Nước Mắt.

Và tôi sẽ thêm vào đó một điều nữa, thật mang tính quyết định. Đó là Máu của Con Trời đã đổ hai ngàn năm về trước.

Tất cả bắt nguồn từ sự sắp đặt tiên liệu của Đức Chúa Trời, Ngài đã rung động những linh hồn được thắp sáng bởi đức tin và được thanh tẩy tươi mới nhờ những giọt máu đào trên đồi Gô-gô-tha, mà những giọt nước mắt của họ đã đổ ra trong sự cầu thay quặn thắt vì thân nhân và đồng bào mình, và những giọt mồ hôi của mọi nỗ lực truyền giáo và chăm sóc đầy vất vả và trở ngại đã chảy âm thầm không dứt...

Rồi đến thời điểm, những tác động tâm linh vô hình đó bỗng khiến bạn và tôi chợt tỉnh ngộ, nhìn lên thập tự giá mà hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để chạy về với Cha tiếp nhận sự cứu rỗi.

Khi lòng mình đã được thắp sáng và cải biến, tôi chắc là đến một lúc nào đó bạn sẽ thôi không chỉ nghĩ đến bản thân mình, không chỉ chăm lo cho phúc lợi và tiện nghi cá nhân, mà đủ nhận thức để hiểu rằng mình có trách nhiệm gìn giữ và chia sẻ di sản đức tin cho người thân, gia đình, những thế hệ sau này, qua đó góp phần nhân thêm những biến đổi tốt lành lan rộng trên quê hương đất nước.

Và khi thấy bạn đã sẵn lòng, thì lúc đó Đức Thánh Linh sẽ chia sẻ gánh nặng sự cưu mang của Đức Chúa Trời về những linh hồn đang hư mất, những người mà bạn và tôi chẳng quen biết bao giờ. Vậy mà được Chúa cảm động, bạn có thể dốc lòng cầu thay đến phát khóc vì họ, rồi suy tư mà nỗ lực bằng nhiều cách để chia sẻ Tin lành, giúp cho họ có được đức tin và nhận thức mà vững vàng đi trên con đường chân lý.

Có thể, bạn sẽ phải tốn nhiều Nước Mặn. Nhưng chỉ ai chịu trả giá mới có kết quả xứng đáng.

Ai gieo giống mà giọt lệ, [người đó] sẽ gặt hái cách vui mừng. (Thi 126:5)

A-men!

Bạn có muốn bước vào sự phục vụ cầu thay?

1 Ti-mô-thê 2
1 Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.
3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. 5 Vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, và chỉ có một Ðấng Trung bảo ở giữa Ðức Chúa Trời và loài người, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, là người;

Bạn có muốn thành sứ giả truyền rao Tin lành?

Rô-ma 10
13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chơn kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!

MS Quốc Hùng.
Những hạt giống đức tin. 10-2013
Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru