Truyền giáo và mùa gặt - ISOM - D6

Article Index

Truyen giao va mua gatXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ sáu (D6):

D6. CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT

Tác giả: Dr. Howard Foltz

 

 

BÀI 1: NHỮNG THUẬT NGỮ TRUYỀN GIÁO

LỜI GIỚI THIỆU
Một nhà nghiên cứu công tác truyền giáo nổi tiếng, Tiến sĩ Davit Barrett của giáo Hội Anh Quốc trong một bài nghiên cứu của ông đã khám phá rằng hiện nay trên toàn thế giới có 440 triệu người đầy dẫy Thánh linh trong Phong Trào Phục Hưng. Ông cũng khám phá ra rằng phong trào Thánh Linh to lớn mỗi ngày tăng lên 54 000 người, và mỗi năm tăng lên 19 triệu người.
Đây là lực lượng thu hoạch to lớn. Đức Chúa Trời hiện đang đổ đầy Thánh Linh và Ngài vực dậy những Hội thánh đầy dẫy Thánh Linh để hoàn thành Đại Mạng Lệnh trong cuộc đời chúng ta. Bạn là một phần của sứ mạng này và Đức Chúa Trời đang dẫn bạn và Hội thánh của bạn vào việc truyền bá Phúc Âm toàn cầu .
Có 7 mục tiêu phải hoàn tất trong giai đoạn này. Đó là:
Hiểu được những thuật ngữ truyền giáo cách đúng đắn.
Biết được cách nào để thành lập đời sống của một người dựa trên nền tảng Kinh thánh của sự truyền giáo.
Khám phá ra thế giới trong mắt Chúa như thế nào.
Hiểu được Hội thánh của Đại Mạng Lệnh là như thế nào.
Cá nhân hóa mục tiêu của Đại Mạng Lệnh trong từng đời sống.
Huy động mọi thành viên trong Hội thánh cho việc phúc âm hóa toàn cầu.
Giúp Hội thánh địa phương thành Hội thánh chiến lược.

DÀN Ý BÀI HỌC
Có 7 thuật ngữ chúng ta cần phải hiểu trong khi thực hiện Đại Mạng Lệnh.

I. SỨ MẠNG
Thuật ngữ nầy chỉ công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Nước Ngài trên toàn trái đất.

II. TRUYỀN GIÁO
Từ này chỉ công việc rao truyền sứ mạng qua các nền văn hóa.
Ở đây chúng ta bước vào 1 nền văn hóa khác, có quan điểm về thế giới khác với chúng ta.

III. NHÀ TRUYỀN GIÁO
Một người truyền giáo là người bước vào một nền văn hóa khác để làm công tác truyền giáo cho Chúa.
Đây là người đã tỏ ra hiệu quả và kết trái trong chính nền văn hóa mình và được Chúa kêu gọi bước vào nền văn hóa khác.
Mọi người phải là chứng nhân và người truyền giáo.
Nhưng không phải là người được kêu gọi di cư gia đình đến sống tại nền văn hóa khác để thuyết giảng phúc âm.

IV. CÓ 3 LOẠI PHÚC ÂM
A. Phúc âm E-1
Đây chỉ về việc hướng đến thành phố của chúng ta hay tổng địa lý vùng và văn hóa(chỉ về "thành Giêrusalem và xứ Giuđê" trong Cong Cv 1:8).
Đây là những người chúng ta dễ tiếp xúc nhất.
B. Phúc âm E-2
Đây chỉ về sự rao truyền phúc âm qua các nền văn hóa đến một nền văn hóa có những điểm giống nhau quan trọng so với nền văn hóa của chúng ta (chỉ về xứ Samari).
C. Phúc âm E-3
Đây là sự băng qua các hàng rào văn hóa quan trọng (Chỉ về "tận cùng của trái đất").

V. DÂN TỘC
Khi Đức Chúa Trời nhìn vào thế gian, Ngài nhìn theo từng dân tộc. Một dân tộc được tạo thành bởi những người có chung một văn hóa, ngôn ngữ và chủng tộc.
Có 11 874 nhóm dân tộc và ngôn ngữ trên thế giới.
Có 24 000 nhóm dân tộc có văn hóa trên thế giới.

VI. DÂN TỘC CHƯA ĐƯỢC TIẾP XÚC
Đây là một dân tộc không có một Hội thánh bản xứ đúng nghĩa hay không có một cộng đồng tín hữu Cơ Đốc với một nguồn linh rao truyền phúc âm cho chính dân tộc mình.

VII. SỰ CHUNG KẾT HAY HOÀN THÀNH ĐẠI MẠNG LỆNH
Điều này có nghĩa là từng bước hoàn thành sứ mạng của Chúa Jêsus theo một cách có quan sát và đều đặn.
Điều này thực hiện được nhờ việc thiết lập một Hội thánh bản xứ đúng đắn trong từng dân tộc.
Tại sao chúng ta phải vâng phục sứ mạng lớn lao này? Vì điều này được chép trong Kinh thánh. Làm thế nào chúng ta hoàn thành sứ mạng này? Đó là đi từng bước vàkhi chúng ta hoàn thành sứ mạng thì Chúa Jêsus đến.

THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận mối quan hệ giữa các thuật ngữ :sứ mạng, truyền giáo và người truyền giáo. Những thuật ngữ đó liên quan với nhau như thế nào?
Làm thế nào chúng ta biến đổi những Hội thánh địa phương thành những Hội thánh đi vào Sứ Mạng Vĩ Đại?
Trong nước bạn có bao nhiêu dân tộc mà bạn biết được ?
Có bao nhiêu trong số đó theo bạn biết là có Hội thánh bản xứ hẳn hoi?
Dân tộc của bạn có thể làm gì cho nhu cầu này ?

TỰ NGHIÊN CỨU
1. Hãy viết lại định nghĩa của những thuật ngữ sau bằng lời của chính bạn:
Những người truyền giáo:
Dân tộc:
Dân tộc chưa được tiếp xúc:
Chung kết:
2. Những điểm giống nhau giữa phúc âm E-1 và E-2 là gì ?
3. Phúc âm E-3 là gì ?

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru