Ơn làm cho vững

On Chua lam vung 800
Thi thiên 90:17 Nguyện ơn Chúa, là Ðức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.

Bạn thân mến,

Người có nếp sống tin kính là người biết hết lòng nương dựa nơi Đức Chúa Trời trong mọi công việc của đời sống mình. Người đó hiểu rằng ơn phước từ Trời là yếu tố đặc biệt cần thiết, để những công việc tay mình làm mình có được một nền tảng vững vàng. Bất kể bạn đang muốn dựng xây điều gì, hãy nhờ đến ơn phước Chúa.

Ơn Chúa sẽ như chất thép làm khung vững cho bê-tông, trong những gì bạn đang xây dựng trong đời. Ơn Chúa sẽ như chất kết dính, để mọi mối quan hệ của bạn với những người thân yêu được đủ sức gắn kết chống lại mọi sự chấn động và chia rẽ. Ơn Chúa sẽ là vị ngọt cho lời nói, vị mặn cho tình cảm, là nước mát cho những khi khô hạn, và là lửa thiêng cho những khát vọng ước mơ, giúp nó cháy mãi chẳng bao giờ tàn...

Ơn Chúa sẽ mở những cánh cửa ra cho chính bạn, mà không ai có thể đóng lại, còn những gì đã đóng cũng không ai có thể mở được nữa (xem Khải huyền 3:7).

Ơn Chúa khiến cho bạn được ngước cao đầu lên, đứng vững giữa mọi sức ép của những thế lực thù nghịch, và mọi mưu chước hoặc vũ khí làm ra để chống lại bạn sẽ đều thất bại (xem Ê-sai 54:17).

Chỉ có ơn của Đức Chúa Trời sẽ nâng tầm bạn lên đến những đỉnh cao, mà sức bạn sẽ không bao giờ với tới được, và cũng chính ơn Chúa sau này sẽ đưa bạn lên tới cả thiên đàng của Ngài.

Bạn thân mến, con người thật rất cần được ơn của CHÚA để làm vững đời sống mình. Hãy nhận thức được điều này.

Và khi bạn biết xét lòng mình cần đến ơn phước từ Trời, hãy ăn năn từ bỏ những điều ác, dối trá, bất tin kính, và đặc biệt là thái độ tự cao, những điều sẽ khiến bạn mất ơn mất phước. Vậy hãy sửa lại lối sống của mình. Hãy sống trung thực, khiêm nhường, tin kính, để làm sao cho được ơn của Đức Chúa Trời.

Thi thiên 127:1 Nếu Ðức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Ðức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.

Thật ra Chúa đâu có xây nhà, cũng đâu có đứng canh trên vọng gác. Nhưng đó là ơn của Ngài ở cùng những ai đang xây, đang canh gác, mà làm điều đó với lòng trông cậy. Ơn đó khiến cho mọi việc người ta làm sẽ được vững chắc, bình an, còn những người đã mất ơn thì có làm cũng phí công vô ích.

Bạn thân mến, một năm mới bắt đầu với bao nhiêu ước mơ và dự định, vậy bạn hãy lập nền móng với chất liệu đúng đắn.

Hàng ngày, hãy cầu nguyện và tìm kiếm ơn Chúa trong mọi công việc mình làm, bạn nhé!

===

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin.

MS Trần Quốc Hùng. 2-2016
Hội thánh Tin lành Moskva.
Lời Chúa mỗi ngày.

===
Bạn có thể chia sẻ, gửi, hoặc tag bài viết này cho bạn bè mình, chỉ xin lưu ý giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ! <3 <3 <3
===© 1999-2017 Tinlanh.Ru