Ai đã Giáng sinh?

gs_bethlehemBạn thân mến

Đến ngày hôm nay, trên khắp cả thế giới Lễ hội đêm Giáng sinh thì không ai là không biết đến. Khắp năm châu bốn bể trang hoàng đón mừng ngày đó, đối với các nước phương Tây thì ngày lễ này còn lớn hơn cả lễ hội đêm giao thừa đón năm mới. Những giai điệu Giáng sinh cũng dẫn đầu danh sách nhạc được người ta tìm nghe và trao đổi, tải về từ trên mạng, và đặt làm nhạc chuông trong điện thoại của mình.

Việt nam bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Đối với đất nước ta đang phát triển, lĩnh hội được và noi theo được những truyền thống tốt lành của văn minh nhân loại là một điều đặc biệt đáng mừng. Đặc biệt dễ hòa nhập với sự tiên tiến để đi lên là những người sống có niềm tin, và thế hệ thanh niên.

Vậy mà, thực chất về ý nghĩa thì Lễ giáng sinh đơn giản chỉ là một lễ mừng sinh nhật cho một Con Người đặc biệt.

Thử hỏi còn có ai trên trái đất này được tổ chức mừng ngày sinh nhật lớn như vậy?

Ai trong số những vĩ nhân đã chết mà còn được ghi nhớ và kỷ niệm ngày sinh?

Ai trong số những lãnh đạo còn sống ngày hôm nay được tôn vinh dù chỉ với mức độ gần được như vậy?

Chẳng có ai.

Tầm vóc vĩ đại của Con Người đặc biệt đó vượt trội hơn hẳn mọi vĩ nhân khác đã từng có cống hiến đáng kể cho sự phát triển của loài người. Thậm chí các vĩ nhân đã từng ghi lại tên tuổi mình vì những đóng góp trong lịch sử nhân loại, đều dành một thái độ tôn trọng, có người thì ngưỡng mộ ra mặt cho Con Người đặc biệt kia.

Vì một bên này là những con người, còn bên kia là Con Trời.

Một bên là những người đã chết, bên kia là Đấng hằng sống đời đời.

Sự khác biệt đó nói lên tất cả.

Về sự kiện này các tiên tri đã tiên báo trước hàng ngàn năm trước khi Chúa Jê-sus giáng trần.

“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.” (Ê-sai 7:14)

Và ngày lễ này cũng không chỉ đơn thuần gọi là ngày sinh nhật, mà là ngày Giáng sinh. Theo cách nói của người Việt, đã ngầm một ý là ngày sinh của Đấng đến từ trời. Không như các lãnh tụ tôn giáo khác, Ngài vốn có từ buổi sáng thế ban đầu, Ngài là đấng tạo dựng nên cả vũ trụ, trái đất, muôn vật muôn loài, và cả chính loài người. Ngày mà Ngài vào thế gian đã được báo trước, vào đúng thời điểm của một chương trình kỳ diệu của Chúa Trời.

Vinh hiển, quyền lực và ảnh hưởng của Ngài trải qua các thời đại, đến nỗi sự kiện Ngài sinh ra cho trần thế đã được chọn làm cột mốc cho một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mà chúng ta đang sống hiện nay là thời đại mà loài người có Chúa Jê-sus.

Bạn hãy đọc xem nhà chép sử Kinh thánh đã ghi lại như thế nào về sự kiện đặc biệt này:

Lu-ca 2

“10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;

11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.”

 

christmas-eve

 

Chúa Jê-sus là Đấng cứu thế. Ngài đến để giải cứu nhân loại.

Chính vì Tin lành về Chúa Cứu thế này mà mới có một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Lễ Giáng sinh được vui mừng tổ chức trên khắp thế giới này chẳng phải đã là bằng chứng lời tiên tri của thiên sứ hai ngàn năm trước đã thành hiện thực rành rành hay sao?

Bây giờ, bạn thử nghĩ xem, khi được cứu khỏi điều gì thì người ta vui mừng nhất? Cứu khỏi nghèo khó? Cứu khỏi bệnh tật? Cứu khỏi tay kẻ ác? Cứu khỏi thất bại, lo lắng, khổ đau, hay còn những điều gì khác nữa?

Tôi thấy người ta mừng nhất là khi được cứu sống!

Bạn và tôi chúng ta là con người, chúng ta sinh ra là để được sống. Nếu phải chọn một trong những điều nói trên, có lẽ ai cũng phải chọn điều đầu tiên là để mình được cứu sống.

Nhưng tôi có một tin tốt lành muốn chia sẻ với bạn! Tin lành là ở chỗ Chúa Cứu thế đã đến để giải cứu con người chúng ta khỏi tất cả mọi điều dữ đó. Ngài đến để cứu nhân loại khỏi sự chết, và Ngài ban sự sống mới, sự sống dư dật, sự sống đời đời cho tôi và cho bạn. Trong Tin lành của Chúa có cả sự giải cứu khỏi bệnh tật, khỏi nghèo khó và thất bại, khỏi sự đe dọa của kẻ dữ, khỏi bất hạnh cô đơn và chia rẽ… chúng tôi là những anh chị em con cái Chúa người Việt có thể khẳng định điều đó, kể cả những người mới tin nhận Chúa chỉ một thời gian vô cùng ngắn ngủi, chúng tôi đều đã được nếm trải những phép lạ kỳ diệu đó của Chúa cho đời sống mình.

Tại sao Chúa lại có thể làm được tất cả những điều đó cùng một lúc? Vì Chúa đã đến để nhổ tận gốc rễ của mọi đau khổ và thất bại. Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà tội lỗi thì chính là căn nguyên của mọi nan đề của con người, thậm chí cả cái chết nữa. Chính đây là điều mà Chúa Trời đã nhấn mạnh khi báo về sự kiện Giáng sinh:

“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21)

Vì Chúa đến giải cứu chúng ta ra khỏi tội, cho nên chúng ta khỏi chết. Vì Chúa cứu chúng ta khỏi tội, và làm sạch chúng ta khỏi tội, thì chúng ta được quyền nhận ơn phước của Đức Chúa Trời. Vì thế nên khi con cái Chúa cầu nguyện thì được Chúa giúp. Người không biết thì nói là Trời ở xa, nhưng chúng tôi thì biết là Ngài ở rất gần. Ngài đã giáng sinh để mà ở cùng với con người và tiếp tục cứu giúp con người. Và mọi điều xấu, điều dữ còn lại kia vốn là hậu quả của tội lỗi cũng sẽ được Ngài tẩy trừ dần dần cho đến hết khỏi đời sống của những người tin theo Ngài. Bạn cứ đến với chúng tôi, với con cái Chúa tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va, hoặc đến với Hội thánh Tin lành ở địa phương của mình, bạn sẽ gặp những người đã được Chúa giải cứu và đang hạnh phúc cùng đi với Jê-sus. Đời sống chúng tôi là bằng chứng về Chúa.

Chắc hẳn bạn cũng biết hình ảnh thập tự giá? Hình ảnh này còn ấn tượng, mạnh mẽ và phổ biến gấp nhiều lần hình ảnh Giáng sinh, và hơn nữa nó không chỉ có tác dụng trong mấy ngày lễ mà thôi, nhưng vô cùng hiệu quả trong cả đời sống hàng ngày. Bạn chắc biết rõ ai bị đóng đinh treo trên thập tự đó? Cũng chính là Chúa Jê-sus mà chúng ta mừng trong dịp Giáng sinh này.

Ngài giáng sinh xuống trần để hướng đến thập tự giá. Ngài không đi tìm con đường thoát khổ, vì chính Ngài là con đường và Ngài đem bản thân mình đến mở đường cho nhân loại được quay về với Đức Chúa Trời. Và tại trên thập hình dành cho người có tội đó, Ngài là Đấng vô tội sẽ gánh thay tội lỗi cho nhân loại, để sau khi chịu thay họ hình phạt rồi, Ngài ban cho ai bây giờ đến với Ngài được sự sống mới, sự sống vĩnh hằng.

Giáng sinh là điểm bắt đầu, và thập tự giá là điểm đích của sứ mạng Chúa Jê-sus trên đất. Vì Tin lành giải cứu khỏi tội lỗi này mà ngày hôm nay cả nhân loại có được sự vui mừng lớn lao.

Chúng tôi hết lòng chia sẻ những tâm sự này, để mời gọi bạn hãy mở lòng đến với Chúa và cùng được phước hạnh thật sự của Lễ Giáng sinh. Nói một cách hình ảnh, thì Chúa muốn giáng sinh vào trong lòng bạn, để cuộc đời bạn được sang một trang mới, có Chúa Jê-sus. Điều đó với cả nhân loại Ngài còn làm được, nữa là với riêng một cá nhân.

Nếu bạn nghĩ mình là người đã có đạo, nhưng bạn còn đang vướng mắc với những xiềng xích trong cuộc sống, thì bạn ơi bạn nhất định cần có Chúa Jê-sus. Chỉ có Ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, chỉ có Ngài ban sự sống đời đời và sự sống sung mãn. Chỉ có Lời Ngài là chân lý để đưa chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của tội lỗi và vào được con đường thịnh vượng, bình an.

“Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18:37)

Hãy nghe theo lẽ phải đang lên tiếng gọi trong lòng mình, và hãy quay về với Chúa Jê-sus.

Mời bạn đến với Hội thánh, chúng tôi vui mừng được chào đón bạn trong nhà Chúa và giúp đỡ hướng dẫn bạn cùng bước đi với Chúa để nhận quyền năng và phước hạnh Chúa cho mình và chia sẻ cho cả người thân mình nữa.

 

Mục sư Quốc Hùng –

Hội thánh “Tin lành Mát-xcơ-va”.

mùa Giáng sinh 2009

 

 

Ý

nghĩa sự kiện Chúa Jê-sus giáng sinh

Bạn thân mến

Đến ngày hôm nay, trên khắp cả thế giới Lễ hội đêm Giáng sinh thì không ai là không biết đến. Khắp năm châu bốn bể trang hoàng đón mừng ngày đó, đối với các nước phương Tây thì ngày lễ này còn lớn hơn cả lễ hội đêm giao thừa đón năm mới. Những giai điệu Giáng sinh cũng dẫn đầu danh sách nhạc được người ta tìm nghe và trao đổi, tải về từ trên mạng, và đặt làm nhạc chuông trong điện thoại của mình.

Việt nam bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Đối với đất nước ta đang phát triển, lĩnh hội được và noi theo được những truyền thống tốt lành của văn minh nhân loại là một điều đặc biệt đáng mừng. Đặc biệt dễ hòa nhập với sự tiên tiến để đi lên là những người sống có niềm tin, và thế hệ thanh niên.

Vậy mà, thực chất về ý nghĩa thì Lễ giáng sinh đơn giản chỉ là một lễ mừng sinh nhật cho một Con Người đặc biệt.

Thử hỏi còn có ai trên trái đất này được tổ chức mừng ngày sinh nhật lớn như vậy?

Ai trong số những vĩ nhân đã chết mà còn được ghi nhớ và kỷ niệm ngày sinh?

Ai trong số những lãnh đạo còn sống ngày hôm nay được tôn vinh dù chỉ với mức độ gần được như vậy?

Chẳng có ai.

Tầm vóc vĩ đại của Con Người đặc biệt đó vượt trội hơn hẳn mọi vĩ nhân khác đã từng có cống hiến đáng kể cho sự phát triển của loài người. Thậm chí các vĩ nhân đã từng ghi lại tên tuổi mình vì những đóng góp trong lịch sử nhân loại, đều dành một thái độ tôn trọng, có người thì ngưỡng mộ ra mặt cho Con Người đặc biệt kia.

Vì một bên này là những con người, còn bên kia là Con Trời.

Một bên là những người đã chết, bên kia là Đấng hằng sống đời đời.

Sự khác biệt đó nói lên tất cả.

Về sự kiện này các tiên tri đã tiên báo trước hàng ngàn năm trước khi Chúa Jê-sus giáng trần.

“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên.” (Ê-sai 7:14)

Và ngày lễ này cũng không chỉ đơn thuần gọi là ngày sinh nhật, mà là ngày Giáng sinh. Theo cách nói của người Việt, đã ngầm một ý là ngày sinh của Đấng đến từ trời. Không như các lãnh tụ tôn giáo khác, Ngài vốn có từ buổi sáng thế ban đầu, Ngài là đấng tạo dựng nên cả vũ trụ, trái đất, muôn vật muôn loài, và cả chính loài người. Ngày mà Ngài vào thế gian đã được báo trước, vào đúng thời điểm của một chương trình kỳ diệu của Chúa Trời.

Vinh hiển, quyền lực và ảnh hưởng của Ngài trải qua các thời đại, đến nỗi sự kiện Ngài sinh ra cho trần thế đã được chọn làm cột mốc cho một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mà chúng ta đang sống hiện nay là thời đại mà loài người có Chúa Jê-sus.

Bạn hãy đọc xem nhà chép sử Kinh thánh đã ghi lại như thế nào về sự kiện đặc biệt này:

Lu-ca 2

“10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;

11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

12 Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.”

Chúa Jê-sus là Đấng cứu thế. Ngài đến để giải cứu nhân loại.

Chính vì Tin lành về Chúa Cứu thế này mà mới có một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Lễ Giáng sinh được vui mừng tổ chức trên khắp thế giới này chẳng phải đã là bằng chứng lời tiên tri của thiên sứ hai ngàn năm trước đã thành hiện thực rành rành hay sao?

Bây giờ, bạn thử nghĩ xem, khi được cứu khỏi điều gì thì người ta vui mừng nhất? Cứu khỏi nghèo khó? Cứu khỏi bệnh tật? Cứu khỏi tay kẻ ác? Cứu khỏi thất bại, lo lắng, khổ đau, hay còn những điều gì khác nữa?

Tôi thấy người ta mừng nhất là khi được cứu sống!

Bạn và tôi chúng ta là con người, chúng ta sinh ra là để được sống. Nếu phải chọn một trong những điều nói trên, có lẽ ai cũng phải chọn điều đầu tiên là để mình được cứu sống.

Nhưng tôi có một tin tốt lành muốn chia sẻ với bạn! Tin lành là ở chỗ Chúa Cứu thế đã đến để giải cứu con người chúng ta khỏi tất cả mọi điều dữ đó. Ngài đến để cứu nhân loại khỏi sự chết, và Ngài ban sự sống mới, sự sống dư dật, sự sống đời đời cho tôi và cho bạn. Trong Tin lành của Chúa có cả sự giải cứu khỏi bệnh tật, khỏi nghèo khó và thất bại, khỏi sự đe dọa của kẻ dữ, khỏi bất hạnh cô đơn và chia rẽ… chúng tôi là những anh chị em con cái Chúa người Việt có thể khẳng định điều đó, kể cả những người mới tin nhận Chúa chỉ một thời gian vô cùng ngắn ngủi, chúng tôi đều đã được nếm trải những phép lạ kỳ diệu đó của Chúa cho đời sống mình.

Tại sao Chúa lại có thể làm được tất cả những điều đó cùng một lúc? Vì Chúa đã đến để nhổ tận gốc rễ của mọi đau khổ và thất bại. Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà tội lỗi thì chính là căn nguyên của mọi nan đề của con người, thậm chí cả cái chết nữa. Chính đây là điều mà Chúa Trời đã nhấn mạnh khi báo về sự kiện Giáng sinh:

“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21)

Vì Chúa đến giải cứu chúng ta ra khỏi tội, cho nên chúng ta khỏi chết. Vì Chúa cứu chúng ta khỏi tội, và làm sạch chúng ta khỏi tội, thì chúng ta được quyền nhận ơn phước của Đức Chúa Trời. Vì thế nên khi con cái Chúa cầu nguyện thì được Chúa giúp. Người không biết thì nói là Trời ở xa, nhưng chúng tôi thì biết là Ngài ở rất gần. Ngài đã giáng sinh để mà ở cùng với con người và tiếp tục cứu giúp con người. Và mọi điều xấu, điều dữ còn lại kia vốn là hậu quả của tội lỗi cũng sẽ được Ngài tẩy trừ dần dần cho đến hết khỏi đời sống của những người tin theo Ngài. Bạn cứ đến với chúng tôi, với con cái Chúa tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va, hoặc đến với Hội thánh Tin lành ở địa phương của mình, bạn sẽ gặp những người đã được Chúa giải cứu và đang hạnh phúc cùng đi với Jê-sus. Đời sống chúng tôi là bằng chứng về Chúa.

Chắc hẳn bạn cũng biết hình ảnh thập tự giá? Hình ảnh này còn ấn tượng, mạnh mẽ và phổ biến gấp nhiều lần hình ảnh Giáng sinh, và hơn nữa nó không chỉ có tác dụng trong mấy ngày lễ mà thôi, nhưng vô cùng hiệu quả trong cả đời sống hàng ngày. Bạn chắc biết rõ ai bị đóng đinh treo trên thập tự đó? Cũng chính là Chúa Jê-sus mà chúng ta mừng trong dịp Giáng sinh này.

Ngài giáng sinh xuống trần để hướng đến thập tự giá. Ngài không đi tìm con đường thoát khổ, vì chính Ngài là con đường và Ngài đem bản thân mình đến mở đường cho nhân loại được quay về với Đức Chúa Trời. Và tại trên thập hình dành cho người có tội đó, Ngài là Đấng vô tội sẽ gánh thay tội lỗi cho nhân loại, để sau khi chịu thay họ hình phạt rồi, Ngài ban cho ai bây giờ đến với Ngài được sự sống mới, sự sống vĩnh hằng.

Giáng sinh là điểm bắt đầu, và thập tự giá là điểm đích của sứ mạng Chúa Jê-sus trên đất. Vì Tin lành giải cứu khỏi tội lỗi này mà ngày hôm nay cả nhân loại có được sự vui mừng lớn lao.

Chúng tôi hết lòng chia sẻ những tâm sự này, để mời gọi bạn hãy mở lòng đến với Chúa và cùng được phước hạnh thật sự của Lễ Giáng sinh. Nói một cách hình ảnh, thì Chúa muốn giáng sinh vào trong lòng bạn, để cuộc đời bạn được sang một trang mới, có Chúa Jê-sus. Điều đó với cả nhân loại Ngài còn làm được, nữa là với riêng một cá nhân.

Nếu bạn nghĩ mình là người đã có đạo, nhưng bạn còn đang vướng mắc với những xiềng xích trong cuộc sống, thì bạn ơi bạn nhất định cần có Chúa Jê-sus. Chỉ có Ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, chỉ có Ngài ban sự sống đời đời và sự sống sung mãn. Chỉ có Lời Ngài là chân lý để đưa chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của tội lỗi và vào được con đường thịnh vượng, bình an.

“Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” (Giăng 18:37)

Hãy nghe theo lẽ phải đang lên tiếng gọi trong lòng mình, và hãy quay về với Chúa Jê-sus.

Mời bạn đến với Hội thánh, chúng tôi vui mừng được chào đón bạn trong nhà Chúa và giúp đỡ hướng dẫn bạn cùng bước đi với Chúa để nhận quyền năng và phước hạnh Chúa cho mình và chia sẻ cho cả người thân mình nữa.

Mục sư Quốc Hùng – Hội thánh “Tin lành Mát-xcơ-va”.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru