Kế hoạch phá hoại của sa-tan có thể chuyển thành cuộc trình diễn sự giải cứu của Đức Chúa Trời.

Những ngọn sóng bổ vào mạn con thuyền đang bơi trên mặt biển Ga-li-lê. Đó là một cơn bão mạnh đến nỗi khiến đến cả những người đánh cá từng trải cũng phải kinh sợ. Những ngọn sóng cao đến nỗi có thể cuốn phăng con người khỏi mạn thuyền xuống nấm mồ bằng nước, nhưng Jê-sus đã đi đến trên những ngọn sóng đó để mang sự giải cứu tới.

Một nhà truyền giảng có lần quyết định kiêng ăn cầu nguyện để được nhìn thấy thiên sứ. Ông ta khóc lóc trước mặt Đức Chúa Trời, nài xin cho ông được thiên sứ thăm viếng, và không chịu ngừng cho đến lúc cuối cùng họ phải nói với ông ta: "Ngươi thật sự muốn nhìn thấy thiên sứ sao? Ngươi có để ý rằng thiên sứ hiện ra cho con người chỉ vào những lúc họ đang lâm vào cảnh hiểm nghèo?" Nhà truyền giảng ngẫm nghĩ một lúc, rồi thưa với Chúa là ông ta thôi không muốn nhìn thấy thiên sứ nữa.

Chúng ta không cần phải được nhìn thấy Ngài, cũng như là các đạo thiên binh, để mà được biết rằng Ngài đang ở cùng chúng ta. Khi mà bạn thấy những ngọn sóng của nan đề khó khăn tuôn trào vào tâm trí bạn và thân thể bạn, thì hãy nhận thức ra rằng Chúa Jê-sus đang đi đến trên những ngọn sóng đó. Jê-sus đang đi đến giữa lúc bão tố. Jê-sus đã chỉ ra rằng Ngài sẽ đến bất kỳ cái hố nào mà bạn sẽ sa vào. Ngài sẽ đi trước bạn qua cả cái hố sâu nhất. Ngài đã xuống địa ngục cùng với nan đề tồi tệ nhất của bạn - với tội lỗi của bạn, là điều đã chia cách bạn với Đức Chúa Trời. Không có thung lũng nào quá sâu, không có cái hố nào quá đen, không có cơn bão tố nào quá mạnh là nơi mà bạn lại không thể gặp được Jê-sus là Đấng đang đi đến với bạn và sẵn sàng cứu giúp.

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru